Ten scenariusz podpowiada, jak przeprowadzić krótkie warsztaty dla wydawców i administratorów serwisów internetowych na temat sposobów samodzielnego badania dostępności serwisów internetowych.

Cele warsztatu:

  • zbudowanie u uczestników poczucia, że dostępność jest istotnym elementem działalności każdej organizacji,
  • przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania podstawowych testów z obszaru dostępności (nabycie umiejętności korzystania z narzędzi WAVE Web Accessibility Evaluation Toolbar, WCAG Contrast checker).

Zakładane efekty warsztatu:

Po warsztatach każdy uczestnik będzie:

  • Rozumiał, dlaczego dostępność przestrzeni fizycznej i wirtulanej jest ważna
  • Znał podstawowe założenia idei projektowania uniwersalnego
  • Wiedział, czym są wytyczne WCAG 2.0
  • Wiedział, jak wykonać podstawowy test dostępności serwisu internetowego

Wyposażenie uczestnika warsztatu

  • komputer (laptop) z systemem Windows (7, 8, 10)

Materiały dodatkowe

Kartki papieru, długopisy i kilka par nożyczek, formularz autotestu

Plan zajęć

Przed warsztatem:

  • Poinformuj wszystkich uczestników, aby przynieśli ze sobą laptopa z systemem Windows i przeglądarką internetową Mozilla Firefox

Na początku zajęć:

Poproś wszystkich o zainstalowanie:

W przypadku problemów ze sprzętem połącz uczestników w pary/zespoły.

Część I – dlaczego dostępność jest ważna – projektowanie uniwersalne

Rozdaj wszystkim uczestnikom kartki papieru i nożyczki. Poproś, by narysowali odręcznie koło. Następnie poproś, by każdy spróbował ciąć dokładnie po linii trzymając nożyczki w lewej ręce . Po wycięciu połowy okręgu poproś, by uczestnicy przełożyli nożyczki do prawej ręki i wycieli drugą połowę okręgu.

Zapytaj, czy łatwo było ciąć dokładnie po linii, trzymając nożyczki w lewej ręce (kwestia sprawności lewej ręki nie jest istotna w tym zadaniu) ?

Wytłumacz, dlaczego trudno ciąć dokładnie po linii nożyczkami, gdy trzymamy je w lewej dłoni – górne ostrze zasłania linię cięcia.

Zrób, krótki wykład o projektowaniu uniwersalnym – definicja, 7 głównych zasad wraz z przykładami, przykłady projektowania uniwersalnego, co można projektować uniwersalnie, kto jest beneficjentem projektowania uniwersalnego:

Dostępność

Wytłumacz, czym jest dostępność i dlaczego jest ważna np.

Według WHO ponad miliard osób na świecie dotkniętych jest jakimś rodzajem niepełnosprawności, a ponad 200 milionów doświadcza wynikających z niej trudności w funkcjonowaniu.
Internet otworzył przed nami możliwości, jakich nigdy wcześniej nie było. Szczególną grupą beneficjentów są osoby niepełnosprawne. Ograniczenia architektoniczne, transportowe, społeczne w internecie występują znacznie rzadziej niż w rzeczywistości niewirtualnej. Naszym zadaniem jest zadbanie o to, by ewentualne bariery występujące w internecie likwidować.

Zrób krótkie wprowadzenie w temat dostępności stron www – zaprezentuj definicję i podstawowe zasady determinujące dostępność strony www.

Wyjaśnij, czym są wytyczne WCAG 2.0.

Część II – narzędzia pomagające ustalić, czy nasz serwis jest dostępny

WAVE – dodatek do Mozilla Firefox - wyjaśnij zastosowanie kolejnych funkcji dodatku WAVE zachęcając uczestników do wypróbowania ich działania.

Poproś uczestników, by otworzyli administrowane/prowadzone przez nich strony internetowe i przeprowadzili test na występowanie błędów i ostrzeżeń.

Poproś, by każdy z uczestników zanotował, czy dodatek WAVE wykazał jakieś błędy na stronie (wystarczy informacja czy występują błędy).

Zwróć uwagę, że WAVE prezentuje również dodatkowe informacje, które będą przydatne przy wypełnianiu formularza autotestu (informacje o nagłówkach – kwadraty oznaczone jako H1, H2, H3, H4 i H5).

Następnie poproś, by każdy z uczestników przeprowadził test kontrastu strony i zanotował wynik testu (wystarczy informacja, czy występują problemy z kontrastem).

Rozdaj wszystkim uczestnikom spotkania formularz autotestu. Poproś, by otworzyli administrowane/prowadzone przez nich strony internetowe i wspólnie przeprowadźcie test stron startowych/głównych.

Część III – podsumowanie

Wspólnie przeanalizujcie wyniki autotestu. Spróbujcie wspólnie ustalić znaczenie wyświetlonych komunikatów.

Przedyskutujcie w grupie, jakie kroki możecie podjąć, by poprawić dostępność waszych serwisów internetowych.

Zachęć uczestników warsztatu do zgłębiania wiedzy na temat dostępności poprzez korzystanie z dostępnych w sieci materiałów.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji