Walidacja jest pierwszym krokiem w ocenie dostępności stron internetowych. Jeśli Twoja witryna nie opiera się na standardach W3C, możesz uniemożliwić dostęp do zawartości strony internetowej użytkownikom technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranu, linijki brajlowskie czy przełączniki.

Programy i urządzenia wspomagające opierają się na informacjach zawartych w kodzie HTML. Wiele przeglądarek internetowych liberalnie traktuje błędy składniowe. Nie mają one wpływu na wizualną prezentację strony. Ale mogą być przeszkodą nie do pokonania przez czytniki ekranu i inne technologie asystujące.

Poprawność HTML i WCAG 2.1

Poprawności kodu HTML wymaga standard WCAG 2.1. W kryterium sukcesu 4.1.1  stanowi, że kod HTML powinien być zgodny z deklaracją DOCTYPE, wolny od błędów i poprawny semantycznie. Wszystkie elementy treści wprowadzone przy użyciu języka znaczników powinny posiadać pełne znaczniki początkowe i końcowe, elementy powinny być zagnieżdżane zgodnie ze specyfikacją, nie mogą posiadać zduplikowanych atrybutów, a jeśli posiadają ID, to powinien on być unikalny.

Jest to elementarne kryterium sukcesu – na poziomie A.

Narzędzia walidacji

Zgodność witryny ze standardami W3C możesz sprawdzić za pomocą darmowych narzędzi do sprawdzania poprawności HTML.

Usługi internetowe

Wersja lokalna

Jeśli jesteś za zaporą ogniową lub masz ograniczenia dotyczące korzystania z narzędzi online, możesz zainstalować tę usługę lokalnie. Źródło jest dostępne na Github:

Dodatki dla przeglądarki Firefox

Jeśli lubisz przeglądarkę Firefox, możesz zainstalować dodatki, które sprawdzają HTML bez wysyłania kodu na serwer zewnętrzny.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji