Badanie dostępności witryny z czytnikiem ekranu wymaga znajomości przynajmniej podstawowych skrótów klawiaturowych. Przedstawiamy tłumaczenie pomocnego poradnika ze strony WebAIM.org.

Wprowadzenie

Poniższa lista skrótów klawiaturowych powinna być pomocna dla szerokiej gamy osób i może być stosowana jako zwięzły poradnik.

Poradnik ma trzy cele:

  • Po pierwsze, poradnik ten pomoże użytkownikom NVDA poruszać się w przeglądarce Mozilla Firefox.
  • Po drugie, poradnik ten pomoże twórcom treści komputerowych unikać stosowania skrótów klawiaturowych, które mogłyby być sprzeczne z klawiszami NVDA.
  • Po trzecie, programiści znajdą w tym poradniku typowe zastosowania klawiszy NVDA.
Uwaga

Większość poleceń programu NVDA wymaga naciśnięcia specjalnego klawisza zwanego NVDA w połączeniu z innymi klawiszami. Klawiszem NVDA ustawiono domyślnie klawisz Insert , ale można zmienić to ustawienie na klawisz Caps Lock podczas uruchamiania NVDA po raz pierwszy. Jeśli później zechcesz zmienić swój preferowany klawisz NVDA, naciśnij Ctrl + NVDA + K .

Czytanie tekstu

Ustawienia mowy

Nagłówki i listy

Tabele

Formularze

Inne polecenia

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji