Startowe pakiety instalacyjne udostępniane są na warunkach licencji Common Creative Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Licencja ta pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu (a więc stosowanie każdego z naszych pakietów instalacyjnych) jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.

Co to oznacza w praktyce?

Przede wszystkim, że każda instytucja publiczna, organizacja pozarządowa, urząd - państwowy i samorządowy może wykorzystać te pakiety do stworzenia swoich serwisów internetowych i ich obsługi.

Pakiety startowe mogą także wykorzystać wszystkie inne podmioty prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, ośrodki pomocy społecznej, biblioteki do przygotowania i publikacji swoich witryn.

Warunkiem wykorzystania pakietów startowych przez wydawców witryn jest uznanie autorstwa polegające na pozostawieniu w pakiecie instalacyjnym (dokładniej w szablonie) stopki projektu Kuźnia Dostępnych Stron (lub przynajmniej łącza do strony projektu.

Licencja stanowi, że warunkiem wykorzystania utworu jest użycie niekomercyjne. W przypadku naszego projektu oznacza to, że to nie można ich wykorzystywać do zarobkowego wykonywania serwisów internetowych na zlecenie ani dla placówek publicznych, ani dla placówek niepublicznych poza wyjątkami opisanymi poniżej

Osoby i firmy świadczące usługi webmasterskie nie mogą pobierać żadnych opłat za prace polegające na wykonaniu serwisu internetowego, w którym wykorzystany został pakiet startowy, czy wdrożeniu serwisu internetowego w oparciu o startowy pakiet instalacyjny.

Jeżeli urząd, instytucja publiczna bądź instytucja niepubliczna powierzy prace związane z uruchomieniem serwisu www w oparciu o startowy pakiet instalacyjny osobie bądź firmie webmasterskiej, mogą one pobierać opłaty jedynie za faktycznie wykonane prace. Na przykład za prace polegające na dostosowaniu konfiguracji do potrzeb wydawcy serwisu, wprowadzenie danych, dostosowanie zawartości serwisu do wymogów dostępności, itp.

Na inne niż opisane powyżej komercyjne wykorzystanie startowych pakietów instalacyjnych osoby i firmy świadczące usługi webmasterskie muszą uzyskać odrębną licencję wydawcy pakietów - Fundacji PCJ Otwarte Źródła.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji