Wszystkie szablony udostępniane są na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU GPL w wersji 2.0

W szablonach może być zastosowany kod CSS bądź kod JavaScript udostępniony na licencji GNU GPL lub innych wolnych licencjach np. MIT. Przed wykorzystaniem tych skryptów we własnych projektach należy zapoznać się z ich licencjami. Odnośniki do licencji podane są zwykle w nagłówkach skryptów. Jeśli skrypt nie posiada nagłówka albo w nagłówku nie ma informacji o licencji, oznacza to, że ze skryptu można korzystać na warunkach licencji GNU GPL.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji