Samodzielne stworzenie serwisu internetowego gminy czy instytucji publicznej będzie teraz naprawdę łatwe i proste - wystarczy zainstalować na serwerze wybrany pakiet startowy i dodać własne treści. Tak właśnie zostały pomyślane startowe pakiety instalacyjne, które zapewnią szybki start do dostępnego serwisu.

Użyteczność i funkcjonalności pakietu startowego

Każdy pakiet startowy będzie posiadać zdefiniowaną bogatą strukturę zawartości serwisu (kategorie artykułów, kategorie innych treści, propozycje treści uzupełniających publikowanych w modułąch) oraz układy stron kluczowych i system nawigacji. Aby dostosować serwis do potrzeb swojej gminy, szkoły, domu kultury, itd. wystarczy wyłaczyć kategorie i pozycje menu, których nie chcemy publikować. Oczywiste, że korzystajac z narzędzi Joomla, można będzie także rozudować i strukturę kategorii i strukturę samego serwisu.

Standardowe funkcjonalności Joomla zostaną wzbogacone zestawem specjalnie dobranych i skonfigurowanych rozszerzeń - od typowych narzędzi administracyjnych, takich jak komponent AkeebaBackup do sporządzania kopii zapasowych po rozszerzenia wzbogacajace funkcjonalnosci serwisu np. o obsługę załączników, publikacje galerii, tworzenie rozbudowanych formularzy i inne.

Działaniu przyświecają dwa główne cele:

 • upowszechnienie dobrych wzorców dostępnych i użytecznych serwisów www,
 • dostarczenie rozwiązania pozwalających podmiotom publicznym na samodzielne budowanie dostępnych i użytecznych serwisów.

8 typów pakietów startowych

Planujemy przygotowanie i udostępnienie 8 typów pakietów startowych

 • JoomlaStart Gmina – pakiet startowy serwisu urzędu gminnego/miejskiego,
 • JoomlaStart Szkoła – pakiet startowy serwisu szkoły podstawowej lub gimnazjum,
 • JoomlaStart ZUK – pakiet startowy serwisu serwisu zakładu usług komunalnych,
 • JoomlaStart NGO – pakiet startowy serwisu organizacji pozarządowej realizującej zadania publiczne.
 • JoomlaStart Kultura – pakiet startowy serwisu gminnego ośrodka kultury lub domu kultury,
 • JoomlaStart Biblioteka – pakiet startowy serwisu biblioteki publicznej,
 • JoomlaStart Przedszkole – pakiet startowy serwisu przedszkola,
 • JoomlaStart OPS – pakiet startowy serwisu ośrodka pomocy społecznej,

Każdy z typów pakietow startowych zostanie przygotowany w trzech wariantach: z funkcjonalnością BIP, bez funkcjonalności BIP oraz tylko z funkcjonalnością BIP.

Zobacz, jakie pakiety startowe zostały już udostępnione w naszym repozytorium.

Przed udostępnieniem wszystkie typy pakietów zostaną poddany testom użyteczności i dostępności z udziałem osób niepełnosprawnych i starszych. Wyniki przeprowadzonych testów zostaną uwzględnione w pracach nad udoskonaleniem pakietów szablonów i badanych pakietów instalacyjnych.

Cechy techniczne i funkcjonalności

Każdy z pakietów instalacyjnych będzie spełniał wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej (uwaga – w zestawieniu nie wyszczególniano standardowych funkcjonalności CMS Joomla):

Walory techniczne

 • zgodność wynikowego kodu HTML ze standardami kodowania określonymi przez W3C
 • zgodność ze wszystkimi zaleceniami WCAG 2.0 na poziomie AA
 • kodowanie znaków zgodne ze standardem Unicode UTF-8 w wersji 3.0
 • poprawna prezentacja na różnych urządzeniach (monitory, telewizory, tablety, smartfony),
 • poprawne wyświetlanie w przeglądarkach internetowych posiadających powyżej 2% udział w rynku przeglądarek,
 • wyświetlanie komunikatu o plikach cookies z łączem do polityki prywatności,
 • obsługa wszystkich funkcji związanych z administrowaniem serwisem oparta w całości o przeglądarkę internetową.
 • wyposażenie w wizualny edytor tekstów (WYSIWYG), generujący poprawny kod HTML.

Funkcjonalności

 • Strona główna sygnalizująca przeznaczenie i zawartość serwisu, kierująca do głównych działów serwisu.
 • Strona Aktualności, generowana automatycznie, udostępniająca użytkownikom najnowsze informacje ze wszystkich działów (ostatnio dodane albo zmodyfikowane).
 • Strony działów i kategorii wskazujące w sposób przejrzysty i zrozumiały dla odwiedzających zawartość działu lub kategorii, ze skrótami do wszystkich poddziałów i podkategorii.
 • Prosta wyszukiwarka na każdej stronie, wyniki wyszukiwania wyświetlane na odrębnej stronie zawierającej wyszukiwarkę zaawansowaną.
 • Udostępnianie kanałów informacyjnych w technologii RSS na stronie Aktualności oraz na stronach działów i kategorii.
 • Drukowanie stron w szablonie przystosowanym do druku tj. pozbawionym elementów specyficznych dla strony www (nawigacja, stopka, itp).
 • Prosty system rejestracji użytkowników z możliwością włączenia weryfikacji dwuskładnikowej, domyślnie wyłączony. Możliwość ograniczania dostępu do części serwisu osobom nieuprawnionym.
 • Funkcje polecania publikacji innym użytkownikom Internetu (opcja Poleć znajomemu, opcje polecania treści na popularnych serwisach społecznościowych)
 • Połączenia z profilami Wydawcy serwisu na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+, Youtube)
 • Możliwość podglądu treści przygotowanych do publikacji bez konieczności włączania publikacji.
Funkcjonalności BIP

Do obsługi funkcjonalności BIP zostaną stworzone 2 komponenty - GovArticle oraz BipMonitor. Komponenty te zapewnią:

 • możliwość podglądu historii zmian informacji opublikowanych w BIP
 • szczegółowe metryczki artykułów.
 • monitorowanie przez administratora aktywności redakcji w obszarze BIP.
 • wyszukiwanie dokumentów według dodatkowych kryteriów.
 • statystyki odsłon artykułów i pobrań dokumentów.
Rozszerzenia standardowych funkcji Joomla!

Kolejne pakiety startowe zostaną wyposażone w rozszerzenia standarodwych funkcji Joomla, w tym umożliwiające:

 • sporządzanie codziennej pełnej kopii zapasowej i kopii zapasowej bazy danych,
 • zabezpieczenia serwisu przed próbami naruszenia integralności systemu,
 • automatyczne generowanie mapy serwisu,
 • generowanie galerii grafik w artykułach,
 • odtwarzanie treści audio i wideo z kontrolkami sterowanymi tylko za pomocą klawiatury,
 • publikowanie map Google.
 • zgłaszanie propozycji działań, pomysłów, problemów, koncepcji oraz ich dyskutowanie i ocenianie.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji