Każda strona Twojego serwisu powinna mieć unikalny tytuł. Dzięki temu internauta będzie dokładnie wiedział, w której części serwisu się znajduje.

Tytuł strony, to jeden z najważniejszych elementów każdego serwisu. Zadaniem tytułu jest skrócony opis tego, co jest treścią danej strony.

Osoby korzystające z czytników stron otrzymują tytuł strony jako pierwszą informację. Na tej podstawie mogą zorientować się, co jest na danej stronie. Z tego punktu widzenia warto zadbać o prawidłowe definiowanie tytułów stron.

Dodatkowe funkcje tytułu strony

  • Tytuły pojawiają się w pasku tytułu przeglądarki internetowej. Dzięki temu użytkownik, który ma otwarte kilka zakładek, jest w stanie jednoznacznie je zidentyfikować;
  • Wyszukiwarki wyświetlają je w swoich wynikach wyszukiwania;
  • Podczas zapisywania strony na dysk komputera (aby mieć do niej dostęp w trybie offline), proponowana nazwa pliku jest zawsze tytułem;
  • Strona dodana do ulubionych w przeglądarce jest zapisywana pod aktualnym tytułem;

Tytuły stron w CMS Joomla!

W CMS Joomla!, tytuły stron generowane są dynamicznie na podstawie nazwy pozycji menu, tytułu artykułu bądź innej treści prezentowanej na stronie. System nawigacji witryny niejako wymusza stosowanie w menu jak najkrótszych nazw. Taka sytuacja powoduje, że często tworzone są tytuły, które niewiele mówią użytkownikowi.

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd przykładowej strony przed modyfikacją tytułu

Tworzenie tytułu strony

  1. Zaloguj się do zaplecza administracyjnego witryny.
  2. Edytuj wybraną pozycję menu.
  3. Kliknij kartę Opcje wyglądu strony.
  4. Wypełnij pole Tytuł strony dla przeglądarki.
  5. Jeżeli chcesz, aby tytuł strony był także wyświetlany jako nagłówek, to w polu Pokaż nagłówek strony kliknij przycisk Tak

Zrzut ekranu przedstawiający okno z edytowaną pozycją menu i aktywną kartą Opcje wyglądu strony

Po zapisaniu wprowadzonych zmian tytuł strony będzie już widoczny w pasku tytułowym przeglądarki.

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd przykładowej strony po modyfikacji tytułu

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji