• Popraw dostępność swojego serwisu
  Popraw dostępność swojego serwisu
 • Stwórz dostępny serwis
  Stwórz dostępny serwis
 • Dołącz do Klubu Dostępnych Stron
  Dołącz do Klubu Dostępnych Stron
 • Zostań Rzecznikiem Dostępności
  Zostań Rzecznikiem Dostępności

Pomagamy poprawić dostępność i użyteczność serwisów internetowych

Chcemy wspólnie stworzyć w polskim Internecie modę na dostępność

Chcemy uczynić strony instytucji publicznych wzorcami dostępności

Nowiny Kuźni Dostępnych Stron

Widok strony startowej pakietu JKultura

WWW ośrodka kultury zgodnie z WCAG 2.0

Stworzenie dostępnej strony internetowej może kosztować miejski dom kultury czy gminny ośrodek kultury 0 złotych. Wystarczy skorzystać z pakietów startowych udostępnionych przez projekt Kuźnia Dostępnych Stron. Publikujemy przedostatni już komplet...

Widok strony startowej pakietu JSzkoła

Szkolna witryna zgodna z WCAG 2.0

Pobierz i zainstaluj najnowszy startowy pakiet instalacyjny witryny szkoły zgodnej z wymogami WCAG 2.0. Przekonaj się, że strona Twojej szkoły może być atrakcyjna, nowoczesna, bogata w treści i dostępna dla...

Widok strony startowej pakietu JPrzedszkole

Dostępny serwis www i BIP dla przedszkola

Czy Twoje przedszkole ma stronę internetową? Czy ta strona jest dostępna? A może szukasz rozwiązania serwisu www przedszkola z Biuletynem Informacji Publicznej? Projekt Kuźnia Dostępnych Stron udostępnia kolejny komplet startowych pakietów...

Potęgą Sieci jest jej uniwersalność.
Istotnym aspektem jest dostęp do Sieci dla wszystkich
bez względu na rodzaj niepełnosprawności.

Tim Berners-Lee,Dyrektor W3C i twórca World Wide Web

Strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych powinny spełniać wymagania WCAG 2.1, z uwzględnieniem poziomu AA.

- Ustawa o dostępności cyfrowej… z dnia 4 kwietnia 2019 roku

Każdy serwis internetowy stworzony w Joomla może przystąpić do Klubu Dostępnych Stron - Joomla! Accessibly Club. Przedstawiamy regulamin Klubu.

Regulamin Klubu Dostępnych Stron - Joomla!Accessibly Club

 1. Celem Klubu Dostępnych Stron - Joomla! Accessibly Club jest promocja dostępności przestrzeni cyfrowej, mobilizowanie wydawców witryn do podejmowania systematycznych wysiłków na rzecz poprawy dostępności swoich serwisów oraz podnoszenie świadomości standardów określonych w wymaganiach WCAG 2.0.
 2. Do Joomla! Accessibly Club może przystąpić każdy wydawca serwisu internetowego opartego na Joomla pod warunkiem, że:
  • zapewni zgodność swojej witryny z wymogami WCAG 2.0 co najmniej na poziomie A,
  • opublikuje w serwisie oficjalne (urzędowe) Oświadczenie o dostępności zgodne z wymogami WCAG 2.0.
 3. Momentem przystąpienia do Joomla! Accessibly Club jest opublikowanie Oświadczenia o dostępności, o którym mowa powyżej, i oznaczenie serwisu logo Klubu Dostępnych Stron.
 4. Za rzetelność swojego Oświadczenia o dostępności wydawca serwisu odpowiada przed jego użytkownikami. Umieszczenie w serwisie logo Klubu Dostępnych Stron nie oznacza, że Projekt Kuźnia Dostępnych Stron, ani partnerzy Projektu - Fundacja PCJ Otwarte Źródła i Spółdzielnia Socjalna FADO poświadczają zgodność oświadczenia z rzeczywistością.
 5. Wydawca serwisu, który przystąpił do Klubu Dostępnych Stron ma prawo opublikować wizytówkę serwisu w katalogu Klubu Dostępnych Stron, publikowanym na stronie projektu.
 6. Umieszczenie wizytówki serwisu w katalogu Klubu Dostępnych Stron jest bezpłatne.
 7. Projekt Kuźnia Dostępnych Stron wystawi i prześle na adres Wydawcy serwisu zgłoszonego do Klubu Dostępnych Stron certyfikat poświadczający przynależność do Klubu.
 8. Projekt Kuźnia Dostępnych Stron i partnerzy Projektu - Fundacja PCJ Otwarte Źródła oraz Spółdzielnia Socjalna FADO - zastrzegają sobie prawo wezwania wydawcy serwisu do usunięcia insygniów Klubu Dostępnych Stron w przypadku stwierdzenia, że serwis nie spełnia podstawowych wymagań WCAG 2.0.
 9. Wezwanie, o którym mowa w punkcie powyżej, może być wystosowane najwcześniej miesiąc po uprzednim zwróceniu Wydawcy serwisu uwagi na zauważone naruszenia wymogów WCAG 2.0, jeżeli w tym czasie Wydawca witryny nie podejmie czynności naprawczych.
 10. Równocześnie z wezwaniem do usunięcia z serwisu insygniów Klubu Dostępnych Stron serwis zostanie usunięty z katalogu Klubu Dostępnych Stron.
 11. Przywrócenie usuniętego serwisu do katalogu może nastąpić na wniosek Wydawcy złożony nie wcześniej niż 3 miesiące po dacie wycofania z publikacji w katalogu.

Działania Kuźni Dostępnych Stron

Kogo zapraszamy?

urzędy, instytucje, organizacje, które:

 • wydają serwis oparty na CMS Joomla!
 • chcą stworzyć nowy dostępny serwis
 • chcą poprawić dostępność swojego serwisu

Jakie zadania przed nami?

 • szerzyć wiedzę o dostępności
 • promować dostępne strony
 • dostarczać wydawcom dobre rozwiązania
 • kreować społeczność rzeczników dostępności
 • pomagać rozwiązywać problemy z dostępnością
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji