Sieciowe zasoby poświęcone dostępności są ogromne. Ale mimo tego wciąż świadomość problemów dostępności przestrzeni rzeczywistej i cyfrowej jest mizerna, chociaż… Podkreślmy to od razu - rozwój Internetu spowodował, że przestrzeń rzeczywista stała się dla osób niepełnosprawnych o wiele bardziej dostępna niż to było jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu.

Nawet gdybyśmy zaangażowali wszystkie swe siły i środki, nie bylibyśmy w stanie zapewnić w naszym serwisie wszystkich wartościowych informacji, przydatnych każdemu wydawcy, projektantowi i redaktorowi serwisu internetowego. Dlatego zdecydowaliśmy się na prowadzenie tego działu.

Chcemy w nim - z jednej strony - gromadzić i promować szczególnie wartościowe materiały poświęcone dostępności, a z drugiej strony - udostępnić „produkty” projektu „Kuźnia Dostępnych Stron”.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji