W Joomla! nie ma takiego typu pozycji menu i układu strony, które umożliwiają zaprezentowanie w atrakcyjnej formie nowości we wszystkich kategoriach i podkategoriach z wybranego obszaru serwisu. W naszym bazowym szablonie pcj-wcag i w pakietach startowych oferujemy rozwiązanie tego problemu: alternatywny układ xMagazin.

Pomysł pochodzi z szablonu JA Purity znanego wydawcy Joomla Art. Skorzystaliśmy z dobrodziejstwa licencji GNU GPL, na której został wydany szablon. Dokonaliśmy niezbędnych uzupełnień i poprawek, aby kod działał dobrze w nowym środowisku (szczególne podziękowania dla Artura Bołtucia!). Z efektu będą na pewno zadowoleni i projektanci serwisów, i redaktorzy i - co najważniejsze - użytkownicy.

Efekt

Efekt można zobaczyć na ilustracji poniżej. Na pełny widoku układu składają się 4 sekcje:

 • (1) - sekcja głównych artykułów wyróżnionych
 • (2) - sekcja pozostałych artykułów wyróżnionych
 • (3) - przegląd artykułów w podkategoriach
 • (4) - sekcja łączy do artykułów wyróżnionych

Przedstawia układ strony typu magazyn. Opis w treści artykułu.

Administrator może zdecydować w ustawieniach zarówno o wyświetlaniu poszczególnych sekcji, liczbie wyświetlanych w nich pozycji oraz o zawartości - np. czy będzie wyświetlany tylko tytuł artykułu, czy także data publikacji i wprowadzenie.

W górnej sekcji artykułów wyróżnionych mamy ilustrację artykułu, poniżej tytuł, pod nim datę publikacji a następnie wprowadzenie. Kliknięcie tytułu lub ilustracji przeniesie użytkownika na stronę z całym artykułem.

W sekcji pozostałych artykułów wyróżnionych wyświetlone zostały tutaj ilustracje i tytuły trzech artykułów wyróżnionych oraz daty ich publikacji. Jak widać, nie zostały wyświetlone wstępy. Artykuły rozmieszczono w trzech kolumnach.

W sekcji przeglądu artykułów w kategoriach w układzie dwukolumnowym wyświetlono po dwa artykuły, a precyzyjniej - zwiastuny artykułów: ilustrację, tytuł i datę publikacji.

W sekcji „Więcej nowin”, wyświetlanej obok sekcji głównych artykułów wyróżnionych, mamy łącza do 5 kolejnych artykułów.

Konfiguracja układu Magazynu

Skonfigurowanie magazynu może sprawić początkującym użytkownikom nieco trochę kłopotów, ale nie jest trudne.

Zakres treści

Pozycja menu typu magazyn generuje wielopoziomowy dział serwisu. Na pierwszym poziomie (na stronie startowej magazynu) prezentowane są artykuły wyróżnione i przeglądy w podkategoriach. Na drugim poziomie prezentowane są przeglądy artykułów w podkategoriach, a na poziomie trzecim całe artykuły.

Pierwszym istotnym krokiem jest odpowiednie pogrupowanie artykułów w kategorie i podkategorie. W układzie magazynu prezentowane są wszystkie kategorie podrzędne i artykuły w tych kategoriach.

Jeśli chcemy wykorzystać układ magazynu do sygnalizowania nowości ze wszystkich naszych kategorii artykułów, to powinniśmy je przyporządkować do jednej kategorii nadrzędnej.

Jeśli chcemy wykorzystać układ magazynu do sygnalizowania nowości w kilku działach serwisu (jako układ stron otwierających działy serwisu), to podkategorie artykułów z danego działu powinny być przypisane do kategorii nadrzędnej obejmującej cały dział.

Konfiguracja strony startowej Magazynu

Strona startowa magazynu to strona otwierająca dział z łączami do stron podkategorii i do artykułów. O konfiguracji tej strony decydujemy na karcie Magazyn - Startowa. Ustawienia są zgrupowane w 3 sekcjach:

Przedstawia ekran z omówionymi poniżej ustawieniami strony startowej Magazynu

 • Konfiguracja przeglądu artykułów wyróżnionych
 • Konfiguracja przeglądu artykułów w podkategoriach
 • Ogólna konfiguracja strony startowej magazynu

Konfiguracja przeglądu artykułów wyróżnionych odnosi się do sekcji (1), (2) oraz (3). Znaczenie kolejnych ustawień jest następujące:

 • Pozycji głównych: określasz, ile pozycji zostanie wyświetlonych na całej dostępnej szerokości obszaru magazynu
 • Pozostałych pozycji: określasz ile pozycji wyróżnionych zostanie wyświetlonych poniżej pozycji głównej. Pozycje te wyświetlane są zwykle w kolumnach.
 • Kolumn wyróżnionych: określasz, w ilu kolumnach zostaną wyświetlone pozostałe pozycje.
 • Łączy do wyróżnionych: określasz, ile łączy zostanie wyświetlonych w sekcji (4) obok głównego lub głównych artykułów wyróżnionych.

W konfiguracji przeglądu artykułów w podkategoriach decydujemy o trzech ustawieniach sekcji (3), czyli podkategorii:

 • ile artykułów z każdej podkategorii wyświetlić,
 • w ilu kolumnach prezentować artykułu,
 • czy wyświetlać wstęp (wprowadzenie) artykułu)

Ogólnej konfiguracji strony startowej magazynu decydujemy o trzech aspektach wyglądu:

 • kryterium uporządkowania artykułów – możemy wybrać jedno ze standardowych kryteriów w Joomla: wg daty utworzenia, poprawienia lub opublikowania, według tytułów, według autorów,
 • sposób zastosowania tego kryterium (rosnąco, malejąco)
 • doborze danych artykułów na stronach magazynu.

Dwa pierwsze ustawienia są zapewne zrozumiałe. O czym decydujemy w trzecim z ustawień?

Określamy tutaj, w których elementach strony startowej magazynu będziemy prezentować dane artykułów, czyli imię i nazwisko autora, nazwa kategorii, z której pochodzi artykuł, data publikacji. Do wyboru mamy trzy opcje: W pozycjach głównych, W pozostałych wyróżnionych, W łączach do artykułów wyróżnionych oraz W przeglądzie podkategorii . Efekt można zobaczyć np. na naszej stronie Dostępność. W konfiguracji zaznaczyliśmy tylko trzecią opcję: W łączach do artykułów wyróżnionych.

Konfiguracja stron podkategorii

Konfiguracja stron podkategorii raczej nie powinna sprawić problemów doświadczonym użytkownikom Joomla. Mamy tutaj bardzo podobny zestaw opcji konfiguracyjnych, jak w standardowym przeglądzie artykułów z kategorii.

Przedstawia ekran z omówionymi poniżej ustawieniami stron podkategorii w układzie Magazynuu

Najpierw decydujemy, jakie elementy przeglądu (magazynu) wyświetlić i w jaki sposób. Ustalamy więc liczbę pozycji głównych wyświetlanych na całą szerokość obszaru treści na stronie, liczbę pozostałych pozycji, wyświetlanych często w kolumnach, liczbę kolumn, w których będą wyświetlane pozostałe pozycje, oraz liczbę łączy.

W kolejnej części decydujemy o sposobie uporządkowania kategorii i artykułów.

W ostatniej części decydujemy o tym, w których elementach przeglądu wyświetlać dane artykułów, oraz o tym, jak prezentować kategorię, czy wyświetlać ich opisy, ilustracje opisów, czy wyświetlać paginację, itd.

Zachowaj szablon pcj-wcag

To bardzo ważne: Układ „magazyn” jest alternatywnym układem przeglądu artykułów. Dołączyliśmy go do szablonu pcj-wcag. Będzie również dołączony do wszystkich innych naszych szablonów. Z układu tego będzie można korzystać tylko wówczas, gdy zachowamy w serwisie ten szablon, z którego włączyliśmy układ alternatywny. W naszych pakietach startowych układ ten jest pobierany z domyślnego szablonu pcj-wcag. Jeśli korzystasz z naszego pakietu startowego, nie usuwaj tego szablonu.

Jeśli w swoim serwisie wykorzystasz układ magazynu z innego szablonu pochodzącego z naszego zestawu, pamiętaj, aby tego szablonu przypadkiem nie odinstalować.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji