Z ogromną satysfakcją mamy przyjemność ogłosić opracowanie i udostępnienie w ramach projektu Kuźnia Dostępnych Stron pakietu rozszerzeń dla Joomla 3 do publikacji Biuletynu Informacji Publicznej.

Rozszerzenie na zlecenie projektu Kuźnia Dostępnych Stron napisał p. Artur Stępień, znany w społeczności Joomla jako 'Malkowitch'. Nazwa pakietu rozszerzeń jest kombinacją angielskiego skrótu od government i angielskiego słowa artykuł, co w tłumaczeniu na język polski dawałoby zestawienie urzędowe artykuły.

Rozszerzenie składa się z 6 elementów:

  • komponent GovArticle - odpowiedzialny za zarządzanie informacjami publicznymi,
  • com_GovArticleLayouts - zestaw plików pomocniczych niezbędnych do poprawnego funkcjonowania komponentu i modułów,
  • moduł GovArticle - Kategorie - wyświetla listę kategorii artykułów,
  • moduł GovArticle - Kategoria - wyświetla łącza do artykułów według różnych kryteriów filtrowana, np. ostatnio dodanych,
  • moduł GovArticleLog - Monitor aktywności - wyświetla na zapleczu listę ostatnich zmian w obszarze BIP,
  • dodatek SearchGovArticle - wyszukiwarka artykułów w obszarze BIP
  • dodatek Editors_xtd_GovArticle - osadza w edytorze artykułów przycisk umożliwiający umieszczanie odnośników do artykułów - zarówno standardowego komponentu Artykuły, jak i GovArticle.

Oparty na standardowym komponencie Artykuły

Komponent został oparty na standardowym komponencie Artykuły, po którym dziedziczy wszystkie funkcjonalności oraz wszystkie znane widoki i sposoby obsługi. Dzięki temu łatwiej będzie administratorom i redaktorom Joomla posłużyć się komponentem, modułami i dodatkami.

Nowe funkcjonalności

Podgląd historii wersji

Wprawdzie ani z Ustawy, ani z Rozporządzenia MSWiA nie wynika obowiązek przechowywania, ani tym bardziej udostępniania historii wersji opublikowanych informacji publicznych, ale wielu wydawców oczekuje takiej funkcjonalności.

Komponent GovArticle nie tylko przechowuje historię wersji artykułów, ale także umożliwia jej podgląd na witrynie użytkownikom niezalogowanym. Możliwe jest porównywanie brzmienia dowolnych dwóch wersji informacji przechowywanych w historii zmian.

Załączanie dokumentów

Udostępnianie informacji publicznej bardzo często wymaga dołączenia dokumentów urzędowych - uchwał, zarządzeń, stanowisk, protokołów, itd. Podobnie jak w przypadku zawartości informacji, tak i w przypadku tych dokumentów w bazie danych powinna być przechowywana historia wersji.

Komponent GovArticle został w tę funkcjonalność wyposażony. Do każdej informacji publicznej można dodawać załączniki. Dodanie zmienionego załącznika, nazwanego w taki sam sposób, nie nadpisuje pliku umieszczonego na serwerze, ale zapisuje go pod zmienioną nazwą (dodatkowo oznaczana jest wersja pliku). W bazie danych przechowywane są informacje zarówno o czasie, jak i osobie publikującej pierwszą i zmienione wersje załącznika.

Wzbogacone metadane

Rozporządzenie MSWiA o BIP wymaga, aby informacje publiczne oznaczone były danymi osób, które odpowiadają za ich wytworzenie (imię i nazwisko, stanowisko) oraz danymi osób, które informację udostępniły.

Przed zapisaniem artykułu redaktor BIP musi podać na karcie Opcje publikacji dane osoby udostępniającej oraz dane osoby odpowiedzialnej za treść udostępnianej informacji. Bez podania tych danych artykuł nie zostanie zapisany.

Metryczki informacji

Widok artykułów w witrynie został wzbogacony o możliwość prezentacji danych o utworzeniu i poprawianiu artykułu oraz osobach dokonujących tej czynności w specjalnej zwartej sekcji Metryczka artykułu. Administratorzy mogą także publikować te informacje w tradycyjny sposób (pod tytułem artykułu albo po treści artykułu lub rozdzielić je na dwie części).

Monitor aktywności

Rozporządzenie MSWiA stawia przed administratorami BIP wymóg, aby w każdy dzień powszedni dokonywali przeglądu dzienników zmian w BIP. W skład rozszerzenia wchodzi specjalny moduł zaplecza, który odczytuje z rejestru zmian informacje o artykułach dodanych i modyfikowanych w obszarze BIP i wyświetla je na głównej stronie zaplecza. Informacje wyświetlane są dopóty, dopóki administrator nie oznaczy ich jako sprawdzone.

Wczytywanie szablonów informacji

Redaktorzy i administratorzy BIP mogą przygotować w specjalnie wydzielonej kategorii szablony artykułów, które - w razie potrzeby - wystarczy wczytać i uzupełnić danymi lub poprawić. W startowych pakietach instalacyjnych BIP, które będziemy publikować systematycznie w najbliższych dniach, administratorzy i redaktorzy znajdą około 20 przykładowych szablonów informacji.

Pobierz rozszerzenie

Uwaga!!! Przed instalacją należy pobrać paczkę i rozpakować, a każdy ze składników instalować odrębnie za pomocą standardowego instalatora Joomla.

zip.png
BIP GovArticle - komponent dla CMS Joomla 1.2

Pobierz POPULARNY

 

Szczegóły:
Dodany: 2015-11-29
Wielkość: 220.22 KB
Pobrany: 2 098
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji