Instalacja rozszerzenia odbywa się za pomocą standardowego instalatora Joomla. Aby skorzystać z wszystkich funkcjonalności rozszerzenia, trzeba zainstalować wszystkie jego składniki.

Przygotowanie do instalacji

Pakiet instalacyjny BIP – GovArticle pobieramy ze strony dostepny.joomla.pl. Przed instalacją rozszerzenia rozpakowujemy pakiet do dowolnego katalogu na dysku swojego komputera. Po wyodrębnieniu  powinniśmy mieć w katalogu 7 plików:

 • zip: instaluje komponent
 • zip: instaluje moduł Kategorie artykułów
 • zip: instaluje Artykuły z kategorii
 • zip: instaluje moduł administracyjny Dziennik zmian
 • zip: instaluje dodatek standardowej wyszukiwarki
 • plg_editors-xtd_govarticle.zip: instaluje dodatek Przycisk edytora Artykuł GovArticle
 • layouts.zip: instaluje pliki pomocnicze

Aby zainstalować GovArticle:

 1. Zaloguj się do zaplecza administracyjnego;
 2. Wybierz z menu zaplecza pozycję Rozszerzenia / Instalacje.
 3. Na karcie Instaluj z pakietu kliknij przycisk Wybierz plik.
 4. W oknie dialogowym przejdź do katalogu z wyodrębnionymi plikami instalacyjnymi składników GovArticle i wskaż plik komponentu zip.
 5. Kliknij przycisk Wczytaj plik i zainstaluj.

Strona instalatora Joomla. Instalacja składnika komponentu GovArticle

Powtarzaj tę procedurę, aż zainstalujesz wszystkie 7 składników. Nie pomiń instalacji pliku com_govarticle.layouts.zip.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji