Podawanie takich informacji o artykule, jak autor czy data utworzenia, publikacji lub modyfikacji nie zawsze jest potrzebne. Przykładem może być artykuł z regulaminem sklepu lub polityką prywatności.

Zrzut ekranu przedstawiający witrynę z przykładowym artykułem, w którym wyświetlany jest autor oraz data utworzenia

Aby usunąć wyświetlanie autora i dat utworzenia, publikacji i modyfikacji z wybranego artykułu, zaloguj się do zaplecza swojego serwisu, a następnie edytuj ten artykuł (menu Artykuły / Artykuły). Kliknij zakładkę Opcje artykułu i jeżeli chcesz usunąć wyświetlanie autora w tym artykule, to w polu Pokaż autora wybierz z listy pozycję Ukryj. Jeżeli nie chcesz, aby wyświetlały się także daty utworzenia, modyfikacji i publikacji artykułu, wybierz pozycję Ukryj w następujących polach:

  • Pokaż datę utworzenia;
  • Pokaż datę modyfikacji;
  • Pokaż datę opublikowania;

Zrzut ekranu przedstawiający Opcje artykułu z zaznaczonymi polami służącymi do modyfikacji wyświetlania autora artykułu oraz dat utworzenia, publikacji i modyfikacji artykułu

Po zapisaniu wprowadzonych zmian, w artykule nie powinien być wyświetlany autor oraz daty utworzenia, publikacji i modyfikacji artykułu.

Zrzut ekranu przedstawiający witrynę z przykładowym artykułem w którym nie jest wyświetlany autor oraz daty utworzenia, modyfikacji i publikacji

Jeżeli chcesz zmodyfikować ustawienia wyświetlania autora i dat dla wszystkich artykułów, kliknij przycisk Opcje komponentu Artykuły. Przycisk ten dostępny jest po kliknięciu w menu Artykuły pozycji Artykuły, Kategorie lub Wyróżnione.

Zrzut ekranu przedstawiający komponent Artykuły z zaznaczonymi pozycjami Artykuły, Kategorie, Wyrónione oraz przyciskiem Opcje

Na karcie Artykuły odszukaj pola: Pokaż autora, Pokaż datę utworzenia, Pokaż datę modyfikacji i Pokaż datę opublikowania, a następnie kliknij odpowiedni przycisk.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje globalne komponentu Artykuły z zaznaczonymi polami służacymi do modyfikacji wyświetlania autora oraz dat utworzenia, publikacji i modyfikacji artykułu

Po zapisaniu wprowadzone zmiany będą obowiązywać dla wszystkich artykułów w Twoim serwisie.

Pamiętaj jednak, że zmiany opcji artykułu dokonane z poziomu konkretnego artykułu mają pierwszeństwo przed innymi ustawieniami. Miej także świadomość, że ustawienia w konfiguracji menu, także mają wyższy priorytet niż ustawienia globalne.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji