Obecnie prawie każdy serwis publikuje materiały wideo. Niektóre traktują je jako uzupełnienie publikowanych treści, inne opierają na nich niemal całą zawartość. Osoby niewidome lub niedowidzące nie mają szansy odebrać takiej informacji w równym stopniu, jak osoby widzące i słyszące. Jak zatem przygotować materiał wideo, aby był zrozumiały także dla osób niewidomych?

Zastosuj audiodeskrypcję

Musisz mieć świadomość, że osoby niewidome oglądają filmy! Używają do tego innych zmysłów niż osoby dobrze widzące. Odpowiednio przygotowana ścieżka dźwiękowa może być dla nich dostatecznym źródłem informacji.

Co zrobić, aby osoba niewidoma mogła „zobaczyć” materiał wideo? Musisz przygotować tzw. audiodeskrypcję, czyli ścieżkę dźwiękową, która oprócz dialogów występujących w filmie, opisuje także to, co dzieje się na ekranie. Może to być opis miejsca akcji, pory dnia, opis scenografii oraz występujących postaci. Często opisywane są także kluczowe elementy materiału wideo, które są niezbędne do zrozumienia całego kontekstu.

Dobrze przygotowana audiodeskrypcja to sztuka, za pomocą której lektor maluje obraz w wyobraźni osób niewidomych.

Jako ciekawy przykład audiodeskrypcji polecam fragment filmu Harry Potter i Czara Ognia wykonany przez Fundację Katarynka.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji