Powszechnie sądzi się, iż wykluczenie cyfrowe dotyka osób, które po prostu nie mają dostępu do nowych technologii i Internetu. Jednak dziś to zupełnie inne przyczyny częściej ograniczają dostęp do cyfrowych treści w Internecie.

Co prawda wciąż wiele gospodarstw nie posiada dostępu do Internetu z przyczyn czysto technicznych - braku własnego sprzętu czy możliwości korzystania z szerokopasmowego Internetu lokalnie, jednak to inne ograniczenia stają się coraz częściej główną przyczyną wykluczania cyfrowego. Osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze czy też osoby z innymi ograniczeniami często mają problem nie tyle z dostępem do internetu, ale z możliwością aktywnego i użytecznego korzystania z zawartych tam treści.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami mamy często do czynienia z problemem słabego przygotowania treści w internecie do możliwości korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. Coraz powszechniejsze używanie obrazu - w tym zdjęć i video - w prosty sposób eliminuje z korzystania z tych treści osoby słabowidzące czy niewidome. Powszechnie stosowany w takich wypadkach program do odczytywania zawartości stron staje się bezużyteczny, a nasze “ciekawe” treści - niezrozumiałe. Podobnie będzie w przypadku witryn, w których programista nie przewidział obsługi z poziomu klawiatury, czy jest ona tak zbudowana, że zanim osoba niewidoma odnajdzie najważniejsze informacje na niej, będzie musiała spędzić sporo czasu wysłuchując serii niezrozumiałych informatycznych kodów.

Jednak podobnie na wielu stronach będzie czuła się osoba słabowidząca - delikatna elegancka czcionka połączona z subtelnym tłem skutecznie utrudni jej korzystanie z treści. Równie trudno będzie się jej odnaleźć na stronie pełnej migających reklam, wyskakujących czy trudnych do wyłączenia okienek. 

Jednak czy tylko te osoby będą miały trudność w odnalezieniu się w cyfrowym świecie? Chyba każdy kiedyś miał problem z odnalezieniem interesującej go i ważnej informacji na stronie instytucji czy urzędu, albo po prostu znalezieniu czegoś w sieci. Często borykamy się ze zbyt trudnym czy nieczytelnym tekstem, przysłoniętym nachalną reklamą. Warto mieć na uwadze to doświadczenie na przyszłość. 

Jeśli strony nie będą nie tylko dobrze zaprogramowane, ale nieczytelne i trudne w obsłudze, zgubi się na nich i zniechęci do dalszych poszukiwań także początkujący użytkownik sieci. 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji