Strona tytułowa Mapy dostępności

Mapa dostępności to zwięzły zbiór praktycznych zaleceń dla wszystkich wydawców serwisów internetowych, którzy chcą zapewnić dostępność swoich serwisów jak największemu gronu odbiorców. Dokument został przygotowany przez Grupę do spraw dostępności, która działa w ramach Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Mapa dostępności wytycza plan tworzenia i utrzymania dostępnego serwisu internetowego zgodnego z WCAG 2.0 na poziomie AA.

Na „Mapie dostępności” znajdziemy 11 kluczowych punktów, w których krok po kroku opisane zostało systemowe podejście do dostępności serwisów internetowych - od koniecznych zmian w myśleniu przez powołanie stanowiska koordynatora dostępności i szkolenia pracowników oraz tryb przygotowania zamówienia i wyboru oferenta po codzienną praktykę tworzenia dostępnej zawartości.

Dokument jest nieodzownym przewodnikiem dla osób odpowiedzialnych za komunikację cyfrową zarówno w instytucjach publicznych, jak i każdej innej organizacji, która szanuje wszystkich swoich odbiorców - klientów, beneficjentów, kontrahentów.

pdf.png
Mapa dostępności

Pobierz POPULARNY

 

Szczegóły:
Dodany: 2015-09-17
Wielkość: 134.27 KB
Pobrany: 1 707

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji