Przenoszenie kategorii umożliwia wprowadzanie zmian w hierarchii treści. Dzięki temu administrator może łatwo skorygować strukturę witryny bez konieczności usuwania i tworzenia nowej kategorii.

Funkcja ta pozwala zaoszczędzić sporo czasu, ponieważ administrator może przenosić całe kolekcje kategorii (wraz z podkategoriami) w inne miejsce wraz ze wszystkimi przypisanymi do tych kategorii artykułami.

 1. Otwórz dowolny menedżer kategorii, zaznacz na liście kategorie, które chcesz przenieść, a następnie kliknij przycisk Przetwarzaj.

Zrzut ekranu przedstawiający okno menadżera kategorii z zaznaczoną kategorią i przyciskiem Przetwarzaj

 1. W oknie Przetwarzanie wsadowe zaznaczonych kategorii wybierz odpowiednie ustawienia:
  • w polu Ustaw język wybierz z listy odpowiedni język lub zachowaj oryginalny;
  • w polu Przenieś/Skopiuj do kategorii wybierz z listy kategorię docelową, do której chcesz przenieść zaznaczone kategorie, a następnie zaznacz pole opcji Przenieś;
  • w polu Ustal poziom dostępu wybierz z listy poziom dostępu lub pozostaw pozostaw opcję Zachowaj oryginalny poziom dostępu;
  • w polu Dodaj tag wybierz z listy określone tagi lub pozostaw opcję Zachowaj oryginalne tagi.
 2. Kliknij przycisk Wykonaj

Zrzut ekranu przedstawiający okno Przetwarzanie wsadowe zaznaczonych kategorii

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji