Moduły to jedna z najprostszych form rozszerzeń dostępnych w Joomla Służą one m.in. do wyświetlania treści, nawigacji, wyróżniania informacji, czy prezentowania reklam.

W Joomla dostępnych jest wiele typów modułów. Część z nich jest ściśle powiązana z innymi rozszerzeniami (komponentami), inne natomiast stanowią samodzielne rozszerzenia. Spora ilość modułów dostępna jest zaraz po instalacji Joomla, natomiast pozostałe, w zależności od własnych potrzeb, należy zainstalować.

Zarządzanie modułami możliwe jest za pomocą menedżera modułów. Aby go wyświetlić, zaloguj się do zaplecza administracyjnego swojego serwisu i kliknij w menu pozycję Rozszerzenia / Moduły.

Aby utworzyć nowy moduł na stronie zarządzania modułami kliknij przycisk Utwórz.

Zrzut ekranu przedstawiający menadżera modułów z zaznaczonym przyciskiem Utwórz

W kolejnym oknie wybierz typ tworzonego modułu.

okno wybierz typ modulu

Wypełnij pole Tytuł modułu, w polu Pokaż tytuł zdecyduj, czy chcesz, aby tytuł modułu był widoczny w serwisie. W polu Pozycja wybierz z listy nazwę obszaru strony, w którym powinien być opublikowany moduł. W polu Stan upewnij się, że wybrana została opcja Opublikowano.

Opcje widoczne w głównym obszarze będą się różnić w zależności od wybranego typu modułu.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje konfiguracyjne przykładowego modułu (Artykuły - Nowości)

Zapisz wprowadzone zmiany i sprawdź, jak utworzony przez Ciebie moduł prezentuje się w witrynie.

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd modułu Artykuły - Nowości w przykładowym serwisie

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji