W każdym serwisie, oprócz konta superużytkownika, potrzebne są konta autorów, redaktorów, operatorów, innych administratorów. Powinny to być konta z różnymi uprawnieniami. Na początek może być potrzebne dodatkowe konto superużytkownika oraz konta autorów.

Zwykle to użytkownicy sami zakładają swoje konta, a administratorzy – jeśli trzeba – konfigurują je, nadając użytkownikom wyższe uprawnienia niż uprawnienia użytkownika zarejestrowanego.

To dobry sposób także w przypadku tworzenia serwisu urzędu lub instytucji publicznej, w którym musimy stworzyć wiele kont. Administrator zaoszczędzi sobie sporo pracy, jeśli od razu umożliwi współtwórcom samodzielne zakładanie kont, ograniczając swoją rolę jedynie do nadania im odpowiednich uprawnień.

Tymczasowa konfiguracja komponentu Użytkownicy

Aby umożliwić założenie konta w serwisie, trzeba skonfigurować opcje komponentu Uzytkownicy. W tym celu wykonujemy kolejno następujące czynności:

 1. Zaloguj się do zaplecza
 2. Wybierz opcję Użytkownicy z głównego menu albo z bocznego paska ze skrótami
 3. Na stronie Użytkownicy kliknij przycisk Opcje znajdujący się w prawym rogu ekranu,
 4. Zmień następujące ustawienia domyślne:
 • Rejestruj nowych: ustaw Tak
 • Przypisz do grupy: ustaw Author lub Editor lub Publisher, zależnie od tego, jakie chcesz przydzielić współtwórcom witryny uprawnienia w okresie jej tworzenia.
 • Wyślij hasło: ustaw Tak, jeśli masz skonfigurowaną pocztę albo pozostaw Nie,
 • Aktywacja nowych kont: ustaw Administrator albo pozostaw Automatyczna (pod warunkiem, że witryna nie jest dostępna w Internecie, powstaje w sieci firmowej)
 • Powiadamiaj mailem administratora: ustaw Tak, jeśli masz skonfigurowaną pocztę albo pozostaw Nie
  Ilustracja poniżej przedstawia przykładowe finalne ustawienia

  Konfiguracja konta administratora. Po dokonaniu ustawień

 1.   Zapisz zmienioną konfigurację.
 2. Sprawdź na stronie głównej witryny, czy masz na niej udostępniony moduł  Login Form i czy w module znajduje się łącze do formularza rejestracyjnego.

Uwaga: Pamiętaj, aby po zakończeniu prac nad stworzeniem serwisu przejrzeć konfigurację użytkowników i dostosować ją do zasad określonych w polityce bezpieczeństwa. Jeśli masz już opracowaną politykę bezpieczeństwa, możesz od razu skonfigurować rejestrację kont zgodnie z tą polityką. W takim przypadku skonfigurujesz również pozostałe opcje. 

Udostępnienie modułu Logowanie

Po zainstalowaniu Joomla nawet bez przykładowych danych na stronie startowej serwisu dostępny jest moduł Login Form z formularzem logowania i odnośnikami umożliwiającymi zresetowanie zapomnianego hasła i odzyskanie nazwy. Po ustawieniu w konfiguracji komponentu Użytkownicy opcji Rejestruj nowych na Tak pojawi się dodatkowo łącze do formularza rejestracyjnego.

Jeśli na witrynie – na stronie głównej czy jednej z podstron nie ma modułu Logowanie, bo np. do tworzenia witryny korzystamy z pakietu Szybki start, trzeba taki moduł udostępnić. 

Jak to zrobić?

 1. Wybierz z menu zaplecza pozycję Rozszerzenia / Moduły
 2. Sprawdź, czy na liście modułów znajduje się moduł nazwany Login Form lub Logowanie (nazwa zależy od tego, z jakiego pakietu instalacyjnego korzystasz. Jeśli jest, kliknij jego nazwę, aby otworzyć edytor konfiguracji modułu.
  Jeśli nie ma na liście takiego modułu, wykonaj dodatkowe czynności:
 • Kliknij przycisk Utwórz, aby dodać moduł Logowanie
 • W oknie dialogowym kliknij odnośnik Logowanie. Otworzy się edytor konfiguracji modułu.
 1. Skonfiguruj moduł odpowiednio do specyfikacji serwisu. Niezbędne jest skonfigurowanie dwóch ustawień:

  Konfiguracja modułu Logowanie

  • W polu Tytuł wpisz albo zmień nazwę modułu na Logowanie (lub inną według swojego uznania)
  • Z listy rozwijalnej Pozycja wybierz miejsce, w którym chcesz wyświetlać moduł. W standardowym szablonie Prostar odpowiednią jest np. pozycja Prawa (positon-7) albo Lewa (position-8).
 2. Kliknij zakładkę Przypisz do pozycji menu i sprawdź, czy wybrana jest domyślna opcja Na wszystkich stronach. Jeśli nie, wybierz tę właśnie opcję.
 3. Zapisz ustawienia.

Po udostępnieniu modułu Logowanie współpracownicy zaangażowani do tworzenia serwisu będą mogli samodzielnie zakładać swoje konta. Zadaniem administratora będzie ewentualna modyfikacja domyślnych ustawień, na przykład zmiana uprawnień zarejestrowanego użytkownika.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji