Listy mieszane tego typu służą do tworzenia struktur drzewiastych. Są one przydatne wówczas, gdy opracowujesz rozbudowane treści zawierające szereg punktów i podpunktów. Dzięki temu podpunkty będą przesunięte w prawo w stosunku do punktów nadrzędnych. Wykaz będzie wówczas bardziej czytelny i estetyczny.

Tworzenie listy mieszanej w artykule

  1. Otwórz do edycji istniejący artykuł lub utwórz nowy
  2. W edytorze umieść kursor w miejscu, w którym chcesz utworzyć listę mieszaną
  3. W pasku narzędzi edytora kliknij przycisk Lista numerowana
  4. Wpisz tekst i naciśnij klawisz [ENTER], a następnie kliknij przycisk Zwiększ wcięcie
  5. Wpisz tekst i naciśnij klawisz [ENTER], a następnie kliknij przycisk Zwiększ wcięcie
  6. Kliknij przycisk Lista wypunktowana, wpisz tekst i naciśnij klawisz ENTER
  7. Wpisz tekst i naciśnij klawisz [ENTER], aby wprowadzić kolejną pozycję listy
  8. Naciśnij dwukrotnie klawisz [ENTER] lub kliknij przycisk Zmniejsz wcięcie, aby wprowadzić tekst do pozycji nadrzędnej
  9. Aby zakończyć tworzenie listy mieszanej, skorzystaj z przycisku Zmniejsz wcięcie lub naciśnij dwukrotnie klawisz [ENTER] podczas edycji najwyższego poziomu listy

Zrzut ekranu przedstawiający domyślny edytor z zaznaczonymi przyciskami służącymi do tworzenia listy mieszanej

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji