Listy są bardzo użytecznym elementem treści publikowanych na stronach internetowych. Służą do lepszego uporządkowania treści w tekstach lub tworzenia elementów nawigacji witryny.

Dla osób niepełnosprawnych wzrokowo listy są bardzo ważnym elementem. Są rozpoznawane przez czytniki ekranu, dzięki czemu mogą oni swobodnie poruszać się po stronie przechodząc pomiędzy poszczególnymi listami. Ponadto listy stanową dla nich dodatkową informację, dzięki czemu są w stanie lepiej zrozumieć czytany tekst.

Listy numerowane nadają poszczególnym pozycjom logiczną kolejność. Stosowane są wszędzie tam, gdzie istotna jest kolejność poszczególnych elementów. Są szczególnie przydatne na przykład w opisach jakiś procedur składających się z kolejnych kroków.

Tworzenie listy numerowanej w artykule

  1. Otwórz do edycji istniejący artykuł lub utwórz nowy
  2. W edytorze umieść kursor w miejscu, w którym chcesz utworzyć listę numerowaną
  3. W pasku narzędzi edytora kliknij przycisk Lista numerowana
  4. Wpisz tekst i naciśnij klawisz [ENTER], aby dodać kolejną pozycję listy numerowanej
  5. Naciśnij dwukrotnie klawisz [ENTER] lub kliknij ponownie przycisk Lista numerowana na pasku narzędzi edytora, aby zakończyć wstawianie kolejnych pozycji listy

Zrzut ekranu przedstawiający domyślny edytor wraz ze wskazaniem przycisku Lista numerowana

Tworzenie wielopoziomowej listy numerowanej

  1. W edytorze umieść kursor na końcu tego elementu listy, po którym chcesz utworzyć kolejny poziom listy numerowanej
  2. Naciśnij klawisz [ENTER], a następnie kliknij na pasku narzędzi edytora przycisk Zwiększ wcięcie
  3. Wpisz tekst i naciśnij klawisz [ENTER], aby dodać kolejną pozycję listy numerowanej
  4. Naciśnij dwukrotnie klawisz [ENTER] lub kliknij przycisk Zmniejsz wcięcie na pasku narzędzi edytora, aby wrócić do wyższego poziomu listy numerowanej

Zrzut ekranu przedstawiający domyślny edytor wraz ze wskazaniem przycisku Zwiększ wcięcie

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji