Dzięki formularzom możesz mieć interakcję z internautą odwiedzającym Twój serwis. Dlatego tak ważne jest, aby projektując i umieszczając formularz na stronie zadbać o jak najprostszą formę. Warto także zapewnić pomoc podczas wypełniania, a także możliwość wycofania źle wprowadzonych danych.

Na większości stron internetowych, osoby niesprawne wzrokowo mają dostęp tylko do części informacji. Jeżeli przycisk służący do wysyłania formularza jest plikiem graficznym, to czytniki stosowane przez te osoby nie będą mogły właściwie przetworzyć formularza. W takiej sytuacji osoby słabo widzące nie będą miały możliwości wysłania formularza.

Co należy zrobić, aby graficzne przyciski formularzy były dostępne dla wszystkich?

Tak samo jak przypadku obrazów, pola formularzy powinny być odpowiednio opisane, aby osoby te mogły je „zobaczyć”. Musisz zastosować atrybut alt.

Zobacz przykład prawidłowego kodu dla przycisku formularza, który jest plikiem graficznym:

<input type="image" src="/przycisk.jpg" name="submit" alt="Wyślij formularz" />

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji