Treść, to najważniejszy element witryny! Jest niezwykle ważna zarówno z punktu widzenia osób dobrze widzących, jak i dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli internauci znajdą w Twoim serwisie to, co jest dla nich ciekawe i intrygujące, to możesz spodziewać się wielu odwiedzin każdego dnia!

Nowe artykuły można dodawać za pomocą formularza dostępnego na stronie frontowej a także od strony zaplecza administracyjnego. Artykuły na stronie frontowej mogą tworzyć użytkownicy z prawami autorów i wyższymi. Natomiast na zapleczu administracyjnym - operatorzy i administratorzy.

Wprowadzana treść możesz formatować w podobny sposób jak w znanych edytorach takich jak Word lub Writer. Za pomocą domyślnego edytora możesz stosować pogrubienie, pochylenie, rodzaj czcionki, jej rozmiar i kolor, a także dodawać grafikę.

Pięć sposobów tworzenia nowego artykułu

Tworzenie nowego artykułu - sposób pierwszy

Korzystając z formularza logowania, zaloguj się do swojego serwisu, kliknij w menu link prowadzący do listy artykułów, a następnie kliknij łącze Nowy.

Zrzut ekranu przedstawiający przykładowy serwis z listą artykułów i łączem Nowy

Tworzenie nowego artykułu - sposób drugi

Korzystając z formularza logowania zaloguj się do swojego serwisu, a następnie kliknij łącze Wyślij artykuł (lub inne o podobnym znaczeniu).

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd przykładowej witryny z linkiem Dodaj artykuł

Tworzenie nowego artykułu - sposób trzeci

Zaloguj się do zaplecza administracyjnego witryny i kliknij w menu łącze Artykuły, wskaż pozycję Artykuły, a następnie kliknij pozycję Utwórz artykuł.

Zrzut ekranu przedstawiający widok panelu administracyjnego witryny z wybranymi pozycjami menu: Artykuły

Tworzenie nowego artykułu - sposób czwarty

Zaloguj się do zaplecza administracyjnego witryny i kliknij w menu łącze Artykuły, pozycję Artykuły, a następnie w oknie Artykuły: Artykuły kliknij przycisk Artykuły.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Artykuły: Artykułu z przyciskiem Utwórz

Tworzenie nowego artykułu - sposób piąty

Po zalogowaniu się do zaplecza administracyjnego witryny kliknij łącze Utwórz artykuł.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę startową zaplecza administracyjnego z linkiem: Utwórz artykuł

Najważniejsze pola do wypełnienia

Widok od strony witryny

  • pole Tytuł - wprowadzamy tytuł artykułu;
  • pole edytora - wprowadzamy treść artykułu;

Zrzut ekranu przedstawiający formularz dodawania nowego artykułu z aktywną zakładką Treść

  • pole Kategoria - wybieramy kategorię, do której powinien być przypisany artykuł;

Zrzut ekranu przedstawiający formularz dodawania nowego artykułu z aktywną zakładką Publikacja

Widok od strony zaplecza administracyjnego

  • pole Tytuł - wprowadzamy tytuł artykułu;
  • pole Kategoria - wybieramy kategorię, do której powinien być przypisany artykuł;
  • pole edytora - wprowadzamy treść artykułu;

Zrzut ekranu przedstawiający okno Artykuły: Utwórz artykuł z wypełnionymi najważniejszymi polami

Tytuł artykułu powinien sygnalizować jego temat, zawartość. Staraj się stosować krótkie tytuły, złożone z kilku słów

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji