Dla osób dobrze widzących tabele są czytelnym sposobem prezentacji różnych danych. Dla osób z niepełnosprawnościami bywają zmorą. Jak zadbać, by były dostępne i wygodne dla wszystkich?

Aby tworzyć w Joomla dostępne tabele, wystarczy się posłużyć narzędziem do tworzenia tabel wbudowanym do edytora TinyMCE. Narzędzie to utworzy nam wskazaną liczbę wierszy i kolumn, pomoże scalić lub podzielić komórki, a nawet wyręczy nas w oznaczeniu komórek z nagłówkami wierszy czy kolumn i oznaczania zasięgu komórek nagłówkowych oraz wspomoże w dodawaniu podpisu.

Jeśli będziemy chcieli dodać bardziej zaawansowane właściwości, konieczna będzie ingerencja w kod HTML tabeli.

Minimum wysiłku

Niezbędnym minimum dbałości o dostępność tabel, jest oznaczenie komórek zawierających nagłówki kolumn i wierszy. Zobaczmy najpierw jak to zrobić w Joomla, korzystając z dostępnych w edytorze TinyMCE narzędzi do tworzenia tabel.

Tworzymy prostą tabelę

Stworzymy prostą tabelę złożoną z trzech kolumn i czterech wierszy. Z menu edytora wybieramy pozycję Tabela / Wstaw tabelę i zaznaczamy pożądaną liczbę wierszy i komórek.

Widok po wybraniu w edytorze opcji Wstaw tabelę

W edytorze pojawi się obrys tabeli. W ostatniej komórce będzie migotać kursor.

Okno edytora z obrysem komorek wstawionej tabeli

Można wpisać od razu tytuły kolumn i wierszy:

Okno edytora z wpisanymi przykładowo wartościami

Oznaczamy komórki jako nagłówki kolumn

Ustawiamy kursor w pierwszej górnej komórce i wybieramy z menu edytora polecenie Tabela / Komórka / Właściwości komórki. Aby przyspieszyć pracę, możemy od razu zaznaczyć wszystkie komórki w pierwszym wierszu tabeli:

Okno edytora z wybraną opcją Właściwości komórki

Pojawi się okienko dialogowe, w którym możemy zdefiniować, m.in., czy będzie to komórka z danymi, czy komórka z nagłówkiem.

Okno dialogowe, w którym możemy oznaczyć komórkę jako nagłówek tabeli

Następnie rozwijamy listę sygnalizowaną etykietą Kontekst (ang. Scope) i wybieramy opcję Kolumna.

W oknie dialogowym oznaczamy zasięg (kontekst) komórki z nagłówkiem

Tę samą operację przeprowadzamy w odniesieniu do komórek, w których chcemy umieścić nagłówki wierszy. Jedyna różnica - z opcji Kontekst wybieramy Wiersz:

W oknie dialogowym oznaczamy zasięg (kontekst) komórki z nagłówkiem

W ten sposób nasza tabela stanie się bardziej dostępna, niż tabele publikowane na większości stron internetowych. A nie był to przecież duży wysiłek.

Oznaczanie nagłówka i stopki tabeli

Niewielkim wysiłkiem możemy zrobić jeszcze więcej dla dostępności naszej tabeli - oznaczyć za pomocą narzędzi edytora cały wiersz z nagłówkami jako nagłówek, a wiersz z podsumowaniem jako stopkę.

Ustawiamy kursor w dowolnej komórce wiersza, który chcemy zdefiniować i wybieramy z menu edytora pozycję Tabela / Wiersz / Właściwości wiersza:

Okno edytora z wybraną opcją Tabela / Wiersz / Właściwości wiersza

W oknie dialogowym z listy rozwijanej Typ wiersza wybieramy Nagłówek lub Stopka.

Okno dialogowe z wybraną opcją Typ wiersza - Nagłówek

Dla komórek z danymi tej własności nie ustawiamy, bo domyślnie wszystkie komórki w tabeli są oznaczane jako komórki z danymi.

Dodajemy podpis tabeli

Za pomocą narzędzi edytora można ustawić jeszcze jedną ważną dla dostępności właściwość - podpis tabeli, nazywany też często tytułem. W tym celu ustawiamy kursor gdziekolwiek w tabeli i wybieramy z menu edytora pozycję Tabela / Właściwości tabeli, a następnie zaznaczamy pole przy etykiecie Tytuł.

Okno dialogowe z zaznaczoną opcją Tytuł

Po powrocie do okna edytora zobaczymy, że pojawiło się miejsce na wpisanie tytułu tabeli.

Okno edytora z obrysem tabeli i miejscem na podpis tabeli

Podsumujmy

Narzędzia edytora TinyMCE umożliwiają tworzenie dostępnych tabel osobom nietechnicznym, które nie znają kodu HTML. Dzięki tym narzędziom każdy autor i redaktor serwisu może:

 • wskazać komórki tabeli z nagłówkami
 • oznaczyć zasięg nagłówków tabeli,
 • umieścić podpis tabeli,

Efekt widoczny na stronie

Ruch na stronie internetowej
MiesiącWizyt na stronieOdwiedzających
Styczeń1216
Luty838
Cały rok2054

Tabele jeszcze bardziej dostępne

Osoby obyte z kodem HTML, mogą uczynić swoje tabele jeszcze bardziej dostępnymi.

Oprócz zabiegów opisanych powyżej, korzystając z edytora w trybie HTML, można:

 • Dodać szczegółowy opis organizacji danych w tabeli w bardziej skomplikowanych tabelach, wymagających dodatkowych objaśnień; opis przeznaczony jest dla użytkowników czytników ekranu. W starszych wersjach HTML umieszczamy go za pomocą atrybutu summary w znaczniku table. W HTML5 atrybut summary jest przestarzały. Zwięzły opis można dodać w znaczniku caption albo umieścić tabele w znaczniku figure i umieścić opis w znaczniku figcaption, do którego można się odwołać za pomocą atrybutu aria-describedby
 • Oznaczyć powiązania komórek danych z komórkami nagłówkowymi tabeli atrybutami headersid - w złożonych tabelach danych. Atrybut id dodajemy do komórek nagłówkowych, atrybuty headers dodajemy do komórek danych - wartością atrybutu są identyfikatory komórek nagłówkowych.
 • Określić rolę tabeli układu za pomocą atrybutu WAI-ARIA role="presentation" (uwaga: w takim przypadku nie dodajemy do tabeli znaczników i atrybutów właściwych dla tabeli danych - th, caption i innych.

Oto nieco rozbudowana wersja poprzedniej tabeli, w której dla przykładu dodaliśmy kilka z zasygnalizowanych przed chwilą właściwości:

Kod tabeli

<table class="table" summary="W wierszach znajdują się dane dla każdego miesiąca, w kolumnach liczba wizyt wizyt i dowiedzających">
 <caption>Ruch na stronie internetowej</caption>
 <thead>
  <tr>
   <th scope="col">Miesiąc</th>
   <th scope="col" >Wizyt na stronie</th>
   <th scope="col">Odwiedzających</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <th scope="row">Styczeń</th>
   <td>22</td>
   <td>15</td>
  <tr>
   <th scope="row">Luty</th>
   <td>16</td>
   <td>2</td>
  </tr>
 </tbody>
 <tfoot>
  <tr>
   <th scope="row">Cały rok</th> 
   <td>38</td>
   <td>17</td>
  </tr>
 </tfoot>
</table>

Efekt widoczny na stronie

Ruch na stronie internetowej
MiesiącWizyt na stronieOdwiedzających
Styczeń1216
Luty838
Cały rok2054

Łatwo zauważyć, że między poprzednią a poprawioną wersją tabeli na stronie nie ma żadnej różnicy. Jeśli jednak podejrzymy kod strony, znajdziemy w nim informacje przydatne dla osób korzystających z czytników ekranów.

Edytor TinyMCE, niestety, wycina atrybuty zgodne ze specyfikacją WAI-ARIA - jeśli chcemy je zachować, musimy je dodać za pomocą edytora CodeMirorr albo zwykłego edytora.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji