Wielu mniej doświadczonych autorów ma tendencje do ozdabiania fragmentów swoich artykułów różnego typu wyróżnieniami. Często stosują oni różne kolory, style czcionek itp.

Administratorzy i redaktorzy są świadomi tego, że tak nie należy robić, ale autorzy niestety nie zawsze. Jeżeli prowadzisz serwis do którego treści przesyła wielu autorów, to zastanów się nad instalacją edytora JCE.

Personalizacja narzędzi edycyjnych dla autorów

Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za użyciem edytora JCE, jest możliwość udostępnienia autorom spersonalizowanych narzędzi edycyjnych. Edytor JCE daje możliwość zbudowania profilu, w którym autor będzie miał dostęp do rzeczywiście potrzebnych mu narzędzi.

Krok 1. Utwórz nowy profil w edytorze JCE

Zaloguj się do zaplecza administracyjnego swojego serwisu a następnie kliknij przycisk Profile znajdujący się na pulpicie zarządzania komponentem JCE (menu Komponenty / Zarządzanie JCE). Możesz także skorzystać z menu znajdującego się po lewej stronie klikając odnośnik Profile.

Zrzut ekranu przedstawiający pulpit komponentu edytora JCE

W oknie Zarządzanie JCE :: Profile, kliknij przycisk Utwórz. 

Zrzut ekranu przedstawiający okno zarządzania profilami edytora JCE

 

Krok 2. Skonfiguruj ustawienia nowego profilu

Opcje podstawowych ustawień nowego profilu podzielone są na dwie sekcje: Szczegóły oraz Przypisanie.

W sekcji Szczegóły definiujesz takie pola jak:

  • Nazwa - wpisz  nazwę profilu, np.: Autorzy;
  • Opis - pole opcjonalne, w którym możesz wpisać więcej szczegółów związanych z tworzonym profilem;
  • Profil aktywny? - decydujesz, czy profil ma być włączony (aktywny);
  • Kolejność - wybierasz z listy kolejność wyświetlania w oknie zarządzania profilami JCE;

Zrzut ekranu przedstawiający opcje konfiguracyjne w sekcji Szczegóły nowego profilu JCE

W sekcji Przypisanie masz do dyspozycji następujące pola:

  • Zakres - za pomocą pól wyboru decydujesz zakres obowiązywania profilu (po zalogowaniu się na witrynie i na zapleczu administracyjnym);
  • Urządzenie - za pomocą pól wyboru zaznaczasz urządzenia, na których obowiązuje profil;
  • Komponenty - za pomocą tego pola możesz ograniczyć profil do wybranych komponentów;
  • Grupy użytkowników - za pomocą pól wyboru zaznacz grupy użytkowników dla których ma obowiązywać profil;
  • Użytkownicy - w tym polu, za pomocą przycisku Dodaj użytkownika, możesz wybrać użytkowników dla których chcesz przypisać profil

Zrzut ekranu przedstawiający opcje konfiguracyjne w sekcji Przypisanie nowego profilu JCE 

Krok 3. Skonfiguruj funkcje nowego profilu

Opcje funkcji edytora dla nowego profilu podzielone są na dwie sekcje: Wygląd edytora oraz Dodatkowe funkcje.

W sekcji Wygląd edytora definiujesz opcje związane z wyglądem, takie jak szerokość i wysokość edytora, wygląd i położenie przybornika itp. Większość opcji jest na tyle intuicyjna, że nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. Jedną z ciekawszych opcji dostępnych w tej sekcji jest możliwość zbudowania paska narzędzi, tak, aby autorzy mogli korzystać tylko z narzędzi, które zostały im przypisane.

Jak utworzyć taki spersonalizowany pasek narzędzi?

Wystarczy, że przeciągniesz wybrane przyciski z pola Dostępne przyciski w obszar znajdujący się w polu Aktualny układ edytora.

Zrzut ekranu przedstawiający sposób personalizacji paska narzędzi edytora JCE

Krok 4. Skonfiguruj opcje edytora

W sekcji Czyszczenie i kod wynikowy decydujesz, w jaki sposób mają być przedstawiane linki wewnętrzne tworzone przez autorów oraz czy system ma czyścić kod HTML.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje ustawień w sekcji Czyszczenie i kod wynikowy 

W sekcji Typografia zdefiniuj w polu Wymuś element blokowy, w jaki sposób edytor ma interpretować naciśnięcie klawisza Enter i Shift+Enter. W polu Dostosuj style edytora wybierz z listy sposób stylizacji zawartości edytora, natomiast w polu Własne kolory możesz zdefiniować własne kolory używane przez ColorPicker.

 Zrzut ekranu przedstawiający opcje ustawień w sekcji Typografia

W sekcji System plików definiujesz ustawienia związane z przesyłaniem plików graficznych przez autorów, Możesz w tym miejscu zdefiniować np. wielkość przesyłanego pliku, metodę przesyłania, wielkość znaków w nazwach plików itp. 

W sekcji Rozszerzone możesz zdefiniować niedozwolone znaczniki oraz atrybuty oraz wartości atrybutów, a także zabronić lub zezwolić na umieszczanie kodu w języku JavaScript, CSS, PHP

Zrzut ekranu przedstawiający opcje ustawień w sekcji Rozszerzone

Krok 5. Skonfiguruj opcje wybranych przycisków edytora

Opcje wybranych przez Ciebie narzędzi dostępnych w pasku narzędzi znajdują się w zakładce Opcje dodatków. Kliknij po prawej stronie wybrany zestaw narzędzi i skonfiguruj dla niego własne ustawienia.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje ustawień w zakładce Opcje dodatków

Krok 6. Przetestuj nowy profil edytora JCE

Po skonfigurowanie wszystkich opcji dla nowego profilu edytora JCE, kliknij przycisk Zapisz i zamknij, a następnie zaloguj się do witryny korzystając z testowego konta użytkownika należącego do grupy Autorzy i przetestuj, czy działanie edytora jest zgodne z wprowadzonymi przez Ciebie ograniczeniami.

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd edytora JCE dostępnego po zalogowaniu użytkownika należącego do grupy Autorzy

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji