Jedna z wytycznych WCAG 2.0 zaleca, aby w serwisie internetowym wskazywać użytkownikowi, w którym miejscu aktualnie się znajduje.

Najpopularniejszą metodą zapewnienia takiej funkcjonalności jest wyświetlanie ścieżki powrotu - odnośników do stron nadrzędnych, które internauta kliknął, aby dotrzeć do aktualnej strony.

Ścieżka powrotu, oprócz informacji o aktualnym miejscu, w którym znajduje się internauta umożliwia także nawigację wstecz do wybranych elementów pośrednich.

Przykład ścieżki powrotu

W Joomla! możesz bardzo szybko stworzyć ścieżką powrotu. Wystarczy utworzyć i opublikować odpowiedni moduł.

Krok 1. Utwórz moduł Ścieżka powrotu

Zaloguj się do zaplecza panelu administracyjnego swojego serwisu. Kliknij w menu pozycję Rozszerzenia / Moduły. Następnie w oknie Moduły: Moduły kliknij przycisk Utwórz.

Zrzut ekranu przedstawiający menadżera modułów z zaznaczonym przyciskiem Utwórz

W kolejnym oknie kliknij odnośnik Ścieżka powrotu

Zrzut ekranu przedstawiający okno tworzenia nowego modułu z zaznaczoną pozycją Ścieżka powrotu

Krok 2. Skonfiguruj i opublikuj moduł Ścieżka powrotu

W oknie Moduły: Moduł Ścieżka powrotu wypełnij pole Tytuł modułu, w polu Pokaż tytuł kliknij przycisk Ukryj. W polu Pozycja wybierz z listy nazwę obszaru strony, w którym powinien być opublikowany moduł. Często jest to pozycja nazwana: breadcrumbs. Upewnij się, że w polu Stan wybrana jest pozycja Opublikowano.

  • w polu Pokaż Jesteś tutaj zdecyduj, czy przed linkami prezentującymi ścieżkę powrotu powinien być wyświetlony ten tekst;
  • w polu Okruszek startowy zdecyduj, czy w ścieżce powrotu powinien znaleźć się odsyłacz do strony startowej;
  • w polu Tekst okruszka startowego wpisz tekst pierwszego elementu ścieżki powrotu. Jeżeli pole to pozostanie puste, wówczas zostanie wyświetlony tytuł łącza prowadzącego do strony startowej;
  • w polu Ostatni okruszek zdecyduj, czy w ścieżce powrotu powinna być wyświetlona nazwa aktualnej strony;
  • w polu wpisz znak rozdzielający poszczególne elementy ścieżki powrotu. Jeżeli pole to nie zostanie wypełnione zostanie użyty domyślny (prawy ukośnik). Możesz posłużyć się kodem encji, np. sekwencją », która wyświetli znak »

Zrzut ekranu przedstawiający opcje konfiguracyjne modułu Ścieżka powrotu

Zapisz wprowadzone zmiany i sprawdź, jak moduł prezentuje się w Twoim serwisie.

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd modułu Ścieżka powrotu w przykładowym serwisie

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji