Zgodnie z wymogiem dostępności WCAG 2.0, musisz zapewnić internautom różne sposoby dostępu do treści swojego serwisu - co najmniej dwa różne sposoby oprócz standardowej nawigacji.

Jednym z takich sposobów w Joomla! jest utworzenie modułu wyświetlającego łącza do artykułów pokrewnych tematycznie aktualnie przeglądanemu artykułowi. Moduł ten wyświetla odnośniki do artykułów, do których przypisano choć jedno ze słów kluczowych, jakimi opisany jest przeglądany artykuł. Dzięki temu internauta szybciej może dotrzeć do interesujących go treści.

Moduł Tematy pokrewne opiera swoje działanie na słowach kluczowych wpisanych w opcjach publikacji danego artykułu. Słowa kluczowe to słowa charakteryzujące treść, istotne dla treści. Wszystkie słowa kluczowe określające wyświetlany artykuł są porównywane ze wszystkimi słowami kluczowymi innych opublikowanych artykułów.

Krok 1. Utwórz moduł Tematy pokrewne

Zaloguj się do zaplecza panelu administracyjnego. Kliknij w menu pozycję Rozszerzenia / Moduły, a w oknie Moduły: Moduły kliknij przycisk Utwórz.

Zrzut ekranu przedstawiający menadżera modułów z zaznaczonym przyciskiem Utwórz

W kolejnym oknie kliknij odnośnik Tematy pokrewne

Zrzut ekranu przedstawiający okno tworzenia nowego modułu z zaznaczoną pozycją Tematy pokrewne

Krok 2. Skonfiguruj i opublikuj moduł Tematy pokrewne

W oknie Moduły: Moduł Tematy pokrewne wypełnij pole Tytuł, w polu Pokaż datę zdecyduj, czy obok łączy do podobnych artykułów mają się także wyświetlać daty ich utworzenia. W polu Maks. artykułów wprowadź liczbę określającą liczbę łączy do podobnych artykułów.

W polu Pozycja wybierz z listy obszar strony, na którym powinien być opublikowany moduł, a następnie upewnij się, że w polu Stan wybrana jest pozycja Opublikowano.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje konfiguracyjne modułu Tematy pokrewne

Zapisz wprowadzone zmiany i sprawdź, jak moduł prezentuje się w Twoim serwisie.

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd modułu Tematy pokrewne w przykładowym serwisue

Pamiętaj, że jeżeli artykuły nie mają przypisanych słów kluczowych, to moduł Tematy pokrewne nie będzie widoczny w Twojej witrynie!

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji