Osoby dobrze widzące, przeglądając strony w Internecie bardzo często jedynie skanują treść. Bez trudu są w stanie zidentyfikować interesujące ich fragmenty treści na podstawie tytułów, nagłówków itp. Osoby niewidome, dzięki czytnikom także mogą błyskawicznie poruszać się po nagłówkach dokumentu, aby dotrzeć do interesujących ich treści.

Prawidłowa struktura artykułu ma zatem fundamentalne znaczenia dla wszystkich odwiedzających Twój serwis!

Musisz mieć świadomość, że czytniki ekranu dla osób niepełnosprawnych wzrokowo przetwarzają informacje znajdujące się w kodzie strony i informują użytkownika, czy przetwarzany tekst jest nagłówkiem, akapitem, listą, tabelą, czy też jakimś innym elementem witryny.

Nagłówki w CMS Joomla!

W CMS Joomla! nagłówek pierwszego stopnia oznacza tytuł strony. Taki nagłówek powinien być tylko jeden na stronie. Nagłówek drugiego stopnia używany jest najczęściej do oznaczania tytułów artykułów. Zatem w samym artykule stosuj pozostałe poziomy nagłówków, od 3 do 6 stopnia. Nagłówki te powinny odzwierciedlać hierarchiczną strukturę treści artykułu, od najwyższych do najniższych.

Jak umieścić nagłówki w artykule?

Metoda 1 - za pomocą listy rozwijanej znajdującej się na pasku narzędzi edytora

  1. Edytuj istniejący artykuł lub utwórz nowy
  2. W edytorze umieść kursor w miejscu, w którym chcesz utworzyć nagłówek
  3. Wpisz tekst nagłówka
  4. W pasku narzędzi edytora z rozwijanej listy wybierz Nagłówek 3 lub inny, w zależności od tworzonej struktury artykułu
  5. Naciśnij klawisz ENTER, aby zakończyć tworzenie nagłówka i rozpocząć nowy akapit

Zrzut ekranu przedstawiający domyślny edytor wraz z rozwijaną listą w pasku narzędzi

Metoda 2 - za pomocą menu Format w edytorze

  1. Edytuj istniejący artykuł lub utwórz nowy
  2. W edytorze umieść kursor w miejscu, w którym chcesz utworzyć nagłówek
  3. Wpisz tekst tekst nagłówka
  4. W menu edytora, kliknij pozycję Format, pokaż kursorem myszy pozycję Formaty, a następnie pozycję Headings i wybierz Nagłowek 3 lub inny, w zależności od tworzonej struktury artykułu
  5. Naciśnij klawisz ENTER, aby zakończyć tworzenie nagłówka i rozpocząć nowy akapit

Zrzut ekranu przedstawiający domyślny edytor wraz z rozwiniętym menu Format

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji