NVDA jest czytnikiem ekranu przeznaczonym dla systemu Windows. Najlepiej używać go z przeglądarką Firefox.

NVDA ma dwa różne tryby wyświetlania:

  • Tryb przeglądania – przedstawia użytkownikowi tekstowe informacje na stronach internetowych i umożliwia użytkownikowi poruszanie się po niej.
  • Tryb formularza (edycji) – pozwala użytkownikowi na interakcję z formularzami i elementami DHTML obsługującymi technologię ARIA.

Punkt uwagi, często określany po prostu jako fokus, jest to obiekt który otrzymuje informację o klawiszach naciskanych na klawiaturze. Jeśli np. wpisujesz tekst do pola edycji – to pole edycji posiada punkt uwagi.

Najczęściej używaną metodą nawigacji wśród okien i formularzy w systemie Windows jest nawigacja przy użyciu punktu uwagi. Odbywa się ona za pomocą klawiatury - na przykład gdy naciskasz Tab, by przejść od jednej kontrolki do następnej, Shift+ Tab, by przejść do poprzedniej kontrolki, Alt, by dostać się do menu programu, czy też Alt+ Tab, by przełączać się między działającymi aplikacjami. Za każdym razem, gdy wykonujesz te czynności, NVDA będzie informować cię o obiekcie, który aktualnie posiada punkt uwagi podając jego nazwę, typ, zawartość, stan, opis, skrót klawiaturowy i informacje o położeniu.

Gdy obiekt, który umożliwia nawigację i/lub edycję tekstu, otrzymuje punkt uwagi, możesz przemieszczać się po tekście używając kursora systemowego, nazywanego także kursorem edycji.

Gdy punkt uwagi znajduje się na obiekcie, który posiada kursor systemowy, możesz używać klawiszy strzałek, Page Up, Page Down, Home, End, etc. do przemieszczania się po tekście. Możesz również zmieniać tekst, jeśli kontrolka umożliwia edycję. NVDA będzie czytał, gdy przemieszczasz się po znakach słowach i liniach, będzie również ogłaszał zmiany w zaznaczeniu tekstu.

Podczas interakcji z witryną internetową pamiętaj o następujących kwestiach:

  • NVDA przechwytuje klawisze strzałek i inne klawisze (zaznaczone w nawiasach obok każdej instrukcji), aby zaoferować użytkownikowi dodatkowe operacje nawigacyjne. Wyświetl listę skrótów klawiaturowych NVDA.
  • Kursor "przeglądania" NVDA może nie zawsze postępować zgodnie z widocznym kursorem systemowym, więc nie ufaj twoim oczom - ufaj uszom! Lepiej, wyłącz lub zakryj monitor.
  • NVDA próbuje automatycznie przełączyć tryb „przeglądania” i „edycji”, gdy użytkownik nawiguje za pomocą klawisza tabulatora i napotka element formularza lub opuszcza formularz i natrafi na link. Zmiana pomiędzy trybami będzie wskazywana przez dwa odrębne dźwięki.
  • Jeśli NVDA nie zmieni trybów automatycznie, naciśnij klawisz Space w edytowanej kontrolce lub widżecie ARIA, aby wymusić przełączanie w trybach.

Więcej informacji na temat testowania stron internetowych z użyciem NVDA można znaleźć w artykule WebAIM: Korzystanie z NVDA do ewaluacji dostępności (oryginał: Using NVDA to Evaluate Web Accessibility).

Raport z badania

Przed rozpoczęciem testu przygotuj arkusz kontrolny, na którym zanotujesz wyniki badania. Nie odkładaj tej czynności na potem. Najlepiej zapisywać notatki natychmiast po każdym przeprowadzonym teście.

Procedura testowania

Poniżej znajduje się przykładowa sekwencja testów z wykorzystaniem NVDA, którą można zastosować jako punkt wyjścia do oceny. W nawiasach podano skróty klawiaturowe. Klawisz  NVDA  to klawisz Insert lub CapsLook, zależnie od konfiguracji NVDA.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji