Microsoft PowerPoint używany jest nie tylko do prezentacji podczas spotkań twarzą w twarz, na których dostępność zawartości slajdów może zapewnić prezenter, ale często stosowany jest w edukacji na odległość. Udostępniane w Internecie czy podczas szkoleń pliki prezentacji powinny być dostępne dla wszystkich. Ściągawka pomoże tę dostępność zapewnić. Aby wydrukować ściągawkę, skorzystaj ze specjalnego jednostronicowego pliku PDF.

Układ slajdów

Użyj wbudowanych układów slajdów, aby mieć pewność, że slajdy mają prawidłowo ułożone nagłówki i listy oraz że ich kolejność odczytu jest prawidłowa.

 1. Wybierz Narzędzia główne > Nowy slajd, a następnie wybierz układ z rozwijanej listy.
  Położenie opcji Nowy slajd w sekcji Narzędzia główne
 2. Aby zmienić układ slajdów, wybierz kolejno Narzędzia główne > Układ, a następnie wybierz układ z rozwijanej listy.

Kolejność odczytu slajdów

Jeśli Wstawisz inną zawartość (np. pole tekstowe), zostanie ona przeczytana przez czytnik ekranu w kolejności, w jakiej zostanie dodana do slajdu.

Aby sprawdzić lub poprawić kolejność odczytu, wybierz Narzędzia główne > Rozmieść > Okienko zaznaczania. Kolejność odczytu wyświetla się w kierunku odwrotnym, od dołu do góry. Kliknij i przeciągnij pozycje lub użyj przycisków strzałek, aby zmienić kolejność czytania.

Okienko Zaznaczenie

Tekst zastępczy

Obrazy w PowerPoint powinny zawierać odpowiedni tekst zastępczy. Tekst zastępczy jest odczytywany przez czytnik ekranu i powinien pozostać nienaruszony podczas eksportowania do HTML lub PDF.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Formatuj obraz.
 2. Wybierz ikonę Rozmiar i właściwości, a następnie opcję Tekst alternatywny.
 3. Wprowadź odpowiedni tekst zastępczy w polu Opis (nie w polu Tytuł).

Tabele danych

Dostępne tabele mają przejrzystą strukturę i nagłówki.

 • Wybierz na wstążce kartę Wstawianie, a następnie wybierz Tabela > Wstaw tabelę.
  Położenie narzędzia Wstaw tabelę w sekcji Narzędzia główne > Wstawianie
 • Prosta tabela. W programie PowerPoint nie ma możliwości dodania nagłówków w tabeli.
 • Jeśli masz Adobe Acrobat Pro (nie chodzi tu bezpłatny Acrobat Reader), zapisz swoją prezentację do PDF i dodaj nagłówki tabeli w Acrobat Pro.

Hiperłącza

Program PowerPoint automatycznie tworzy hiperłącze, gdy użytkownik wklei do slajdu pełny adres URL i wciśnie Enter lub spację. Mogą one nie mieć sensu dla użytkowników czytnika ekranu lub innych, dlatego tekst linku powinien być opisowy.

 1. Zaznacz link, kliknij go prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję Edytuj hiperłącze bądź naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + K.
 2. Zmień tekst w polu Tekst do wyświetlania na bardziej wymowny (klarowny) opis miejsca docelowego.

Okno Edytowanie hiperłącza

Sprawdzanie dostępności

 1. Wybierz Plik > Informacje.
 2. Naciśnij przycisk Wyszukaj problemy i wybierz opcję Sprawdź ułatwienia dostępu.
  Dostęp do narzędzia Sprawdzanie dostępności
 3. Zostanie wyświetlony panel Sprawdzanie ułatwień dostępu z wynikami inspekcji – błędami, ostrzeżeniami i poradami, jak naprawić usterki.
 4. Zaznacz konkretny problem, aby zobaczyć Informacje dodatkowe z objaśnieniami, Dlaczego warto naprawićProcedurą naprawy.

Inne zasady

 • Upewnij się, że wielkość czcionki jest wystarczająca. Jeśli prezentacja będzie wyświetlana na projektorze, rozmiar czcionki może być jeszcze większy.
 • Zapewnij wystarczający kontrast. Jeśli prezentacja będzie wyświetlana na projektorze, czasami kontrast musi być jeszcze wyraźniejszy.
 • Nie używaj koloru jako jedynego sposobu przekazywania znaczenia
 • Unikaj automatycznego przesuwania slajdów.
 • W miarę możliwości korzystaj z prostych przejść między slajdami.
 • W widoku Notatki nie umieszczaj informacji o dostępności, takich jak tekst zastępczy.
 • Jeśli masz wbudowane wideo, upewnij się, że jest ono opatrzone kodowanymi podpisami.
 • Jeśli masz wbudowany dźwięk, dołącz transkrypcję.
 • Jeśli slajdy zawierają animacje, upewnij się, że są one krótkienie odwracają uwagi od najważniejszych treści na stronie.
 • Używaj prostego języka.

pdf.png
Tworzenie dostępnych dokumentów biurowych - Microsoft PowerPoint 1.0

Pobierz POPULARNY

 

Szczegóły:
Dodany: 2018-12-11
Wielkość: 297.67 KB
Pobrany: 2 900


© GOALS | WebAIMPolskie Centrum Joomla. Wszystkie prawa zastrzeżone. Oryginalna wersja, zobacz ncdae.org/resources/cheatsheets

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji