Bartek Stępień na sali Sejmiku prezentuje zasady dostępności

12 października z misją szerzenia dostępności serwisów internetowych zawitaliśmy do Łodzi. Dyskusjom o tym, czy warto i czy to się da - nie było końca. Na przykład o tym, czy prosty i zrozumiały jezyk obniża prestiż instytucji.

Stefan Wajda przedstawia narzędzia projektu Kuźnia Dostępnych Stron

Podczas seminarium w Białymstoku mieliśmy okazję spotkać osoby, które już są rzecznikami dostępności - nie tylko dbają o dotępność swoich serwisów, ale wspierają prace nad dostępnościa serwisów w swoich gminach. Wśród nich rzeczniczkę, którą w wydawaniu serwisu wspiera grupa doradców złożona z niepełnosprawnych użytkowników.

Maciej Kowalski prowadzi zajęcia dla grupy uczestników w sali Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

W dniu 23 września w Kielcach rozpoczęliśmy cykl seminariów „Czas na Dostępność”. Podczas spotkania uczestnicy zastanawiali się, czy na pewno wszystko może stać się dostępne dla osób niepełnosprawnych?

Dziewczynka przegląda strony internetowe w tablecie

W złożonej Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji ofercie planowany koszt realizacji zadania Kuźnia Dostępnych stron wynosił ponad 588 tysięcy złotych. Ponieważ kwota dotacji została przyznana w wymiarze innym niż wnioskowana, stanęliśmy wobec konieczności przystosowania skali projektu do otrzymanej dotacji.

Działania projektu Kuźnia Dostępnych Stron

Dostępne szablony

Stworzenie 96 dostępnych szablonów dla Joomla! z udogodnieniami dla osób starszych i niepełnosprawnych

Szybki start

Zaprojektowanie 8 typów wzorcowych pakietów startowych serwisów www dla instytucji publicznych

Arkana dostępności

Opracowanie zbioru instrukcji i procedur tworzenia dostępnych serwisów internetowych opartych na CMS Joomla!

Klub Dostępnych Stron

Ustanowienie oznaki serwisów dbających o dostępność i ich popularyzacja w katalogu Klubu

Rzecznicy Dostępności

Przeszkolenie do roli rzeczników dostępności pracowników samorządowych z 12 województw

Kuźnia Dostępnych Stron

Prowadzenie serwisu internetowego projektu popularyzującego działania na rzecz poprawy dostępności witryn

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji