W Krakowie przywitała nas chyba najliczniejsza grupa uczestników - zapisało się na seminarium blisko 70 osób. Tym razem emocje wzbudziło badanie strony pod kątem prawidłowego ustawienia języka strony.

Podczas seminarium w Szczecinie Stefan Wajda spróbował wraz z uczestnikami policzyć, ile czasu może zająć administratorowi witryny uzupełnienie opisów alternatywnych w 500 obrazkach w galerii. Łącznie wyszło blisko 6000 minut, czyli 100 godzin pracy. Ponad połowa miesiąca!

Podczas spotkania w Katowicach mieliśmy przed sobą duże wyzwanie. 70-osobowe audytorium przedstawicieli wielu instytucji z całego województwa. Poruszyliśmy wszystkie ważne kwestie związane z wymogami dostępności, udało się też poprowadzić krótką dyskusję na koniec.

Bartek Stępień na sali szkoleniowej opowiada o zasadach dostępności

W Lublinie spotkaliśmy się w Centrum Aktywności Obywatelskiej z przedstawicielami urzędów i organizacji. Najbardziej ożywioną dyskusję wywołała kwestia zmian, jakie proponujemy w obszarze zarządzania informacją w instytucjach. Często padało zdanie, że tu powinien być mój szef.

Działania projektu Kuźnia Dostępnych Stron

Dostępne szablony

Stworzenie 96 dostępnych szablonów dla Joomla! z udogodnieniami dla osób starszych i niepełnosprawnych

Szybki start

Zaprojektowanie 8 typów wzorcowych pakietów startowych serwisów www dla instytucji publicznych

Arkana dostępności

Opracowanie zbioru instrukcji i procedur tworzenia dostępnych serwisów internetowych opartych na CMS Joomla!

Klub Dostępnych Stron

Ustanowienie oznaki serwisów dbających o dostępność i ich popularyzacja w katalogu Klubu

Rzecznicy Dostępności

Przeszkolenie do roli rzeczników dostępności pracowników samorządowych z 12 województw

Kuźnia Dostępnych Stron

Prowadzenie serwisu internetowego projektu popularyzującego działania na rzecz poprawy dostępności witryn

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji