Para starszych zadowolonych ludzi  cieszy się z opublikowanej w Internecie wiadomości

Na ten moment czekaliśmy długo i coraz bardziej niecierpliwie. Z sygnałów docierających do nas od połowy maja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji mogliśmy wnioskować, że nasza oferta ma szansę znaleźć się w gronie wybranych. I wreszcie, po południu 25 czerwca na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MAC ukazał się oczekiwany komunikat. Na drugim miejscu wymieniony został projekt Kuźnia Dostępnych Stron. Nazajutrz komunikat pojawił się na oficjalnej stronie MAC.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wybrało spośród zgłoszonych 6 ofert:

  • Polski Walidator Dostępności PWD online” – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu „Dolina Gubra” - kwota dotacji: 313 280 zł;
  • „Kuźnia Dostępnych Stron” – Fundacja PCJ Otwarte Źródła i Spółdzielnia Socjalna FADO - kwota dotacji: 263 350 zł;
  • „Droga do dostępności 2015” – Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców języka migowego "Gest" - kwota dotacji: 430 925 zł;
  • „Polska Akademia Dostępności – wsparcie i rozwój” - Fundacja Widzialni - kwota dotacji: 563 395 zł;
  • „Urząd dla każdego - poprawa dostępności serwisów internetowych powiatowych urzędów pracy” – Fundacja Aktywizacja - kwota dotacji: 102 055 zł;
  • „Internet bez barier. Wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do treści cyfrowych” – Stowarzyszenie Edukacja i Nauka - kwota dotacji: 326 995 zł.

Następnego dnia otrzymaliśmy pocztą elektroniczną list z gratulacjami i rekomendacjami MAC:

„Państwa oferta Kuźnia Dostępnych Stron została wybrana do przekazania w 2015 r. dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji na realizację zadania publicznego. Z uwagi na fakt, iż kwota dotacji została przyznana w wymiarze innym niż wnioskowana, wypracowane zostały rekomendacje, które będą stanowić podstawę do przystosowania przez Państwo projektu. Umowa, która zostanie zawarta między Ministerstwem a Państwem będzie musiała być zgodna z przedstawioną rekomendacją. Umowa w zależności od potrzeb będzie zawierać załączniki (ich lista w projekcie umowy), w których naniesione zostaną zmiany dotyczące oferty.

W związku z powyższym przesyłam projekt umowy z którym proszę się zapoznać oraz poniżej, wspomniane rekomendacje. W razie pytań i wątpliwości zapraszam również do kontaktu telefonicznego.

Rekomenduje się w odniesieniu do oferty Fundacji PCJ Otwarte źródła i Spółdzielni socjalnej FADO przyznanie dotacji w wysokości 263 350 zł wraz z rekomendacją przystosowania skali projektu do otrzymanej dotacji.”

Działania projektu Kuźnia Dostępnych Stron

Dostępne szablony

Stworzenie 96 dostępnych szablonów dla Joomla! z udogodnieniami dla osób starszych i niepełnosprawnych

Szybki start

Zaprojektowanie 8 typów wzorcowych pakietów startowych serwisów www dla instytucji publicznych

Arkana dostępności

Opracowanie zbioru instrukcji i procedur tworzenia dostępnych serwisów internetowych opartych na CMS Joomla!

Klub Dostępnych Stron

Ustanowienie oznaki serwisów dbających o dostępność i ich popularyzacja w katalogu Klubu

Rzecznicy Dostępności

Przeszkolenie do roli rzeczników dostępności pracowników samorządowych z 12 województw

Kuźnia Dostępnych Stron

Prowadzenie serwisu internetowego projektu popularyzującego działania na rzecz poprawy dostępności witryn

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji