Kobieta i mężczyzna przeglądają strony internetowe

Pomysł projektu, który wspierałby urzędy, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe w tworzeniu serwisów opartych na Joomla, czekał w Polskim Centrum Joomla na dobry czas kilka lat. Ten „dobry czas” nadszedł 6 marca 2015 roku. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego służącego poprawie dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

Konkurs został ogłoszony 6 marca. Ania Dyderska zaproponowała, by stworzyć projekt partnerski wspólnie ze Spółdzielnią Socjalną FADO z Łodzi, z którą mieliśmy wcześniej okazję poznać się podczas spotkania łódzkiego TechKlubu. Umówiliśmy sie na 10 marca z Piotrem Kowalskim. W trakcie rozmowy pokazaliśmy Piotrowi projekt dostępnego szablonu dla Joomla, rozwijany przez włoskiego programistę Francesco Zaniola. Piotr zasugerował, by nie wymyślać koła na nowo i uzgodnić z autorem projektu warunki wykorzystania jego rozwiązania.

Francesco Zaniol okazał zainteresowanie naszym pomysłem i po pięciu sesjach przez Skype byliśmy umówieni w sprawie warunków.

W międzyczasie trwała intensywna praca nad treścią oferty. Pewno dlatego, że mieliśmy za sobą już doświadczenia w tworzeniu tego typu dokumentu, w ciągu tygodnia projekt był gotowy do konsultacji w szerszym zespole.

Przyjęliśmy, że głównym celem projektu będzie stworzenie w polskim Internecie „mody na dostępność” oraz mobilizowanie wydawców serwisów do poprawiania ich dostępności. Aby ten cel osiągnąć, zaplanowaliśmy 6 kluczowych działań:

  • Dostępne szablony: tym, którzy już posiadają serwis oparty na Joomla, zaoferujemy pakiety instalacyjne szablonów spełniających wymogi dostępności.
  • Szybki start w dostępność: tym, którzy chcą stworzyć nowy serwis lub przebudować istniejący od podstaw, zaoferujemy startowe pakiety instalacyjne serwisów z gotową struktura treści i strukturą nawigacji.
  • Arkana dostępności: kadrze kierowniczej wydawców oraz redaktorom i autorom serwisów udostępnimy zbiór procedur i instrukcji, których wdrożenie zaowocuje większą dostępnością serwisów.
  • Rzecznicy dostępności: na seminariach zorganizowanych wspólnie z Urzędami Marszałkowskimi przygotujemy kadrę urzędów powiatowych i miejskich do przeprowadzenia warsztatów Czas na dostępność.
  • Czas na dostępność: rzecznicy dostępności przeprowadzą w swoich powiatach i miastach warsztaty dla administratorów i redaktorów serwisów instytucji publicznych, przygotowujące do udziału w projekcie Kuźnia Dostępnych Stron.
  • Joomla! Accessiibly Club: będziemy promować dostępne strony oparte na Joomla! specjalnie ustanowionym znakiem oraz publikacją w katalogu Klubu Dostępnych Stron.

Realizację projektu zaplanowaliśmy zgodnie z sugestią MAC na czas od 1 maja do 15 grudnia 2015 (rozstrzygnięcie konkursu miało nastąpić w ciągu 30 dni od terminu zgłaszania ofert).

20 marca późnym wieczorem oferta realizacji zadania została wysłana do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W terminie.

Działania projektu Kuźnia Dostępnych Stron

Dostępne szablony

Stworzenie 96 dostępnych szablonów dla Joomla! z udogodnieniami dla osób starszych i niepełnosprawnych

Szybki start

Zaprojektowanie 8 typów wzorcowych pakietów startowych serwisów www dla instytucji publicznych

Arkana dostępności

Opracowanie zbioru instrukcji i procedur tworzenia dostępnych serwisów internetowych opartych na CMS Joomla!

Klub Dostępnych Stron

Ustanowienie oznaki serwisów dbających o dostępność i ich popularyzacja w katalogu Klubu

Rzecznicy Dostępności

Przeszkolenie do roli rzeczników dostępności pracowników samorządowych z 12 województw

Kuźnia Dostępnych Stron

Prowadzenie serwisu internetowego projektu popularyzującego działania na rzecz poprawy dostępności witryn

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji