Podczas seminarium dyskutowaliśmy o udostępnianiu dokumentów publicznych. Wciąż pozostaje to wielkim wyzwaniem, jednak najmniejszym problemem jest aspekt techniczny sprawy, a największym - zmiana nastawienia.

Na spotkaniu w Gdańsku spotkaliśmy zarówno administratorów, jak i autorów treści, ale był także sekretarz jednej z gmin. Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami, wielu z nich już poznało dość dobrze kwestie dostępności. Dłuższą dyskusję wywołało przygotowywanie dostępnych oświadczeń majątkowych. Dotychczas były one najczęściej wypełniane ręcznie, co utrudniało stworzenie dostępnych dokumentów. Trzeba było przepisywać dane, co mogło rodzić dodatkowe błędy i wymagało czasu.

Jeden z uczestników wskazał na stosowane u siebie rozwiązanie - udostępniony jest szablon dokumentu (word lub inny), a osoby, które mają obowiązek wypełnić sprawozdanie majątkowe są zachęcane do jego wypełniania. Największym atutem  jest wygoda - w dokumencie elektronicznym rzadziej popełniane są błędy. Jak najbardziej podpisujemy się pod tą praktyką.

Działania projektu Kuźnia Dostępnych Stron

Dostępne szablony

Stworzenie 96 dostępnych szablonów dla Joomla! z udogodnieniami dla osób starszych i niepełnosprawnych

Szybki start

Zaprojektowanie 8 typów wzorcowych pakietów startowych serwisów www dla instytucji publicznych

Arkana dostępności

Opracowanie zbioru instrukcji i procedur tworzenia dostępnych serwisów internetowych opartych na CMS Joomla!

Klub Dostępnych Stron

Ustanowienie oznaki serwisów dbających o dostępność i ich popularyzacja w katalogu Klubu

Rzecznicy Dostępności

Przeszkolenie do roli rzeczników dostępności pracowników samorządowych z 12 województw

Kuźnia Dostępnych Stron

Prowadzenie serwisu internetowego projektu popularyzującego działania na rzecz poprawy dostępności witryn

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji