Od 30 maja 2012 roku polskie prawo bardzo precyzyjnie reguluje wymogi dotyczące dostępności stron internetowych.

Standardy dostępności mają swe źródło w powszechnym i demokratycznym charakterze Internetu. Ich spełnianie ma zagwarantować dostęp to treści internetowych każdemu, kto chce korzystać z Sieci.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji