Sygnet Klubu Dostępnych Stron

Wykonaj pierwszy krok w stronę dostępności Twojego serwisu i dołącz już dziś do wyjątkowego Joomla! Accessible Club - Klubu Dostępnych Stron.

Idea Klubu Dostępnych Stron

Prowadzone w ostatnich latach w Polsce badania dowodzą, że zdecydowana większość wydawców serwisów internetowych urzędów i instytucji publicznych nie wykonuje prawnego obowiązku dostosowywania swoich stron do wymogów dostępności.

Chcemy to zmienić! Nasz cel jest jasny - wywołać „modę na dostępność”, rozszerzać krąg wydawców, administratorów, redaktorów, którzy dbają o dostępność swoich serwisów. Wierzymy, że jeśli ktoś wykona najtrudniejszy pierwszy krok w stronę dostępności, nie zawaha się wykonać następnych.

Korzyści z przystąpienia do Klubu Dostepnych Stron

Po pierwsze, wasza witryna będzie chętniej odwiedzana i przeglądana, a użytkownikom łatwiej będzie z niej korzystać.

Po drugie, znajdziecie się w gronie tych, którzy rzeczywiście troszczą się o użytkowników serwisu internetowego, faktycznie przyczyniają się do zwiększania dostępności przestrzeni cyfrowej.

Po trzecie, po wstąpieniu do Joomla! Accessible Club wasza witryna uzyskuje prawo umieszczenia w widocznym miejscu logo Klubu, które jest symbolem serwisu dbającego o dostępność.

Po czwarte, Wasza witryna może być dodatkowo i bezpłatnie promowana w naszym katalogu dostępnych stron.

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do Klubu Dostępnych Stron?

Dostosuj serwis do wymagań WCAG 2.0 na poziomie pojedynczego A 

Pierwszym rzeczywistym sukcesem w drodze do dostępności jest doprowadzenie serwisu do zgodności z wymogami WCAG 2.0 na poziomie pojedynczego A. Przypomnijmy - kryteria sukcesu oznaczone pojedynczym A wskazują na wymagania, jakie musi spełniać każda dostępna strona www. Takich elementarnych wymagań jest tylko 12. Może nawet o tym nie wiesz, ale Twój serwis niektóre z nich spełnia na pewno, a pozostałe nie wymagają zbyt czaso- i pracochłonnych interwencji. Oczywiście, samo się nic nie naprawi. Ale niewielkim wysiłkiem można wykonać naprawdę duży krok ku dostępności.

Zobacz, jakie podstawowe kryteria dostępnej witryny muszą być spełnione, aby osiągnąć co najmniej poziom zgodności A z WCAG 2.0. Z artykułu dowiesz się, jak sprawdzić, czy witryna spełnia te wymagania oraz co zrobić, aby spełniała.

Dlaczego obniżamy poprzeczkę do poziomu pojedynczego A. Przecież przepisy wymagają zgodności na poziomie podwójnego AA!

Nie obniżamy poprzeczki. My ja jedynie ustawiamy na początek na takiej wysokości, żeby każdy mógł zacząć pracować nad dostępnością wydawanej witryny i osiągnąć pierwszy sukces. Sukcesy, jak wiadomo, uskrzydlają. Niepowodzenia skrzydła podcinają. Zgodność na poziomie podwójnego AA może się wydawać na początku nieosiągalna. I może być nieosiągalna w krótkim czasie. Do zgodności na poziomie A każdą witrynę można doprowadzić w 2-4 tygodnie.

Opracuj i opublikuj Oświadczenie o dostępności

Opublikowanie oświadczenia o dostępności do praktyczny wyraz prowadzenia przez wydawcę serwisu polityki przyjaznej użytkownikom. Oświadczenie jest dla użytkowników informacją o tym, jakich udogodnień i trudności mogą się spodziewać w serwisie oraz deklaracją dbałości o dostępność i obietnicą, że wydawca podejmuje starania, by serwis stawał się jeszcze bardziej dostępny. Krótko mówiąc, jest to publiczne przyrzeczenie, że wydawca o dostępność dba i dbać będzie.

Opracowanie projektu oświadczenia wymaga 1-2 godzin pracy. Często mniej, rzadko więcej.

Oświadczenie powinno być zatwierdzone przez uprawniony organ zarządzający urzędem czy jednostką organizacyjną (zarządzeniem burmistrza, wójta, dyrektora, kierownika placówki).

Dowiedz się, jakie elementy powinno zawierać oświadczenie o dostępności. Przejrzyj Oświadczenie o dostępności w naszym serwisie.

Zgłoś przystąpienie do Klubu

Aby zakończyć proces przystępowania do Joomla! Accessible Club, zgłoś witrynę do Katalogu Dostępnych Stron. Zgłoszenie nie jest konieczne. To przywilej, a nie obowiązek. Witryny zgłoszone do Klubu Dostępnych Stron otrzymają specjalny certyfikat potwierdzający przynależność do Klubu.