Data ustalenia pierwotnego tekstu: 9 sierpnia 2015 r.

Data ostatnio wprowadzonych zmian: 9 sierpnia 2015 r.

 1. Usługę „Biuletyn Kuźnia Dostępnych Stron”, zwaną dalej BKDS, dostępną w witrynie kds.joomla.pl, świadczy Fundacja PCJ Otwarte Źródła.
 2. Usługa BKDS polega na dostarczaniu na adres e-mail subskrybenta listów elektronicznych z serwisem bieżących informacji i materiałów promocyjnych związanych ze stroną Kuźnia Dostępnych Stron”.
 3. Usługa BKDS świadczona jest w oparciu o definicje zawarte w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 4. Rozpoczęcie subskrypcji BKDS wymaga potwierdzonego zamówienia usługi, w którym zainteresowany podaje swój adres e-mail.
 5. Potwierdzenie zamówienia polega na wywołaniu w dowolnej przeglądarce odnośnika aktywacyjnego, który jest wysyłany automatycznie na adres e-mail podany w zamówieniu. Odnośnik można wywołać, klikając go w otrzymanym liście elektronicznym albo kopiując i wklejając do paska adresu w przeglądarce internetowej.
 6. Akceptując Regulamin usługi BKDS, subskrybent wyraża zgodę na:
  • przetwarzanie podanych danych osobowych, i wykorzystywanie ich w celach marketingowych związanych z usługą BKDS (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833).
  • otrzymywanie na podany w zgłoszeniu adres e-mail listów elektronicznych zawierających BKDS.
 7. Każdy subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi BKDS, wpisując w formularzu zamówienia swój adres e-mail, a następnie klikając przycisk Rezygnuję. Formularz zamówienia znajduje się w stopce każdej stosowny na witrynie kds.joomla.pl. Ponadto odnośnik umożliwiający rezygnację z BKDS znajduje sią również w każdym przesłanym subskrybentowi biuletynie.
 8. Fundacja PCJ Otwarte Źródła chroni dane osobowe subskrybentów BKDS zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności, w szczególności Fundacja PCJ Otwarte Źródła zapewnia, że adres e-mail podany przez użytkownika dla celów subskrypcji, nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.
 9. Fundacja PCJ Otwarte Źródła zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu usługi BKDS w dowolnym momencie.
 10. O zmianach treści regulaminu usługi BKDS Fundacja PCJ Otwarte Źródła poinformuje subskrybentów z wyprzedzeniem, przesyłając odpowiednia informację na adres e-mail podany w zamówieniu.
 11. W przypadku, gdy wprowadzone w regulaminie zmiany nie będą odpowiadać subskrybentowi, może złożyć rezygnację z subskrypcji.
 12. Fundacja PCJ Otwarte Źródła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje decyzji lub działań podjętych przez subskrybenta na podstawie informacji i treści zawartych w przesłanych biuletynach informacyjnych.
 13. Fundacja PCJ Otwarte Źródła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na innych stronach niż kds.joomla.pl, do których odnośniki znajdą się w treści przesłanych biuletynów informacyjnych.
 14. Daty ustalenia i ostatnio wprowadzonych zmian uwidocznione są na początku niniejszego Regulaminu.