Wave jest jednym z najlepszych narzędzi do automatycznego testowania dostępności serwisów internetowych. Wprawddzie nie powie, czy zawartość serwisu jest dostępna, bo to może uczynić tylko człowiek. Ale wskaże miejsca, które mogą powodować problemy z dostępnością.

Co to jest WAVE i jak można go użyć?

WAVE jest bezpłatnym narzędziem, które pomaga projektantom i administratorom tworzyć bardziej dostępne strony internetowe. WAVE nie powie Ci, czy zawartość Twojej strony jest dostępna. Tylko człowiek może ustalić rzeczywistą dostępność. Ale WAVE może pomóc ocenić dostępność zawartości Twojej strony internetowej.

WAVE jest łatwy w użyciu. Wystarczy, że w formularzu wpiszesz adres swojej strony internetowej, a po chwili otrzymasz szczegółowe raporty.

Raport WAVE

Okno z raportem podzielone jest na dwie części. Po lewej znajduje się panel kontrolny. Po prawej obszar raportu, w którym można wyświetlić trzy widoki:

  • widok strony ostylowanej (Styles)
  • widok strony z wyłączonymi stylami (No styles)
  • widok analizy kontrastu (Contrast)

Do przełączenia między widokami służą przyciski w menu po lewej stronie (Styles, No stylesContrast).

Jak zbudowany jest panel kontrolny?

W górnej części panelu kontrolnego, tuż pod logo znajduje się pasek adresu analizowanej strony. Poniżej menu z trzema łączami do widoków raportu. Przy lewej krawędzi widoczne są cztery ikony przełączników widoku panelu kontrolnego. Pierwsza od góry (Summary) włącza zwięzłe podsumowanie raportu, druga (Details) szczegółowy raport, trzecia (Documentation) objaśnienia analizowanej właściwości i porady, jak można uczynić stronę bardziej dostępną, czwarta (Outline) wywołuje prezentację hierarchii użytych na stronie nagłówków.

Zwięzły raport wskazuje kolejno – liczbę błędów (Errors), liczbę ostrzeżeń (Alerts), liczbę poprawnie opisanych elementów (Własności), liczbę prawidłowo nazwanych elementów struktury (Structural Elements), liczbę elementów strukturalnych HTML5 i ról ARIA (HTML5 and ARIA) oraz liczbę błędów kontrastu (Contrast Errors).

Co znaczą te wszystkie ikony?

WAVE komunikuje wyniki przeprowadzonej analizy kolorowymi ikonami w panelu kontrolnym i osadzanymi w widokach stron oraz informacjami w panelu kontrolnym i w obszarze widoku stron, widocznymi po kliknięciu ikony.

Każda ikona, boks, pole informacyjne w WAVE prezentuje informacje o dostępności strony. WAVE jest najefektywniejszy, gdy korzysta z niego osoba obeznana z dostępnością stron www, ale ludzie, którzy nie są ekspertami, również mogą dzięki WAVE wiele się dowiedzieć.

Sekcja raportu na górze panelu kontrolnego wskazuje, czy WAWE wykrył błędy lub problemy i ile. To, że nie został wykryty żaden błąd, nie oznacza jednak, ze strona jest dostępna. Oznacza jedynie, że WAVE nie wykrył błędu.

Czerwony kolor ikony oznacza, że mamy do czynienia z ewidentnym błędem wymagającym naprawy. Kolor żółty oznacza ostrzeżenie o możliwym błędzie. Rozstrzygnięcie, czy jest to błąd, program pozostawia przeprowadzającemu badanie. Kolor zielony wskazuje ułatwienia dostępu, kolor niebieski prawidłowo nazwane elementy struktury, kolor jagodowy elementy strukturalne HTML i ról ARIA-WAI, a kolor czarny błędy kontrastu.

WAVE osadza swoje ikony w widoku stron. Kliknięcie ikony wywołuje boks ze skrótową informacją o elemencie, a odnośnik More information powoduje wyświetlenie szczegółowego objaśnienia w panelu kontrolnym.

Projektanci obeznani w kodzie HTML mają również do dyspozycji panel z kodem badanej strony. Aby go odsłonić, trzeba kliknąć zielony przycisk <code> przy dolnej krawędzi obszaru z widokiem badanej strony.

Czy dobra ocena WAVE oznacza, że strona pomyślnie „przeszła test”?

Nie! Tylko człowiek może ustalić, czy strona jest dostępna. O ile WAVE może wykryć i wskazać błędy (czerwona ikona), co oznacza, że strona na pewno ma problem z dostępnością, to nie może powiedzieć, że strona jest dostępna.

Z tego powodu nigdy nie należy twierdzić, że strona „przeszła test WAVE”. Wprawdzie twórcy WAVE zachęcają, by podawać na swoich stronach łącze do raportu WAVE, ale – nie oznacza to potwierdzenia zgodności strony z wymogami dostępności, jak to jest np. w przypadku walidatorów W3C – tu pomyślny wynik badania oznacza zgodność kodu ze standardem, np. XHTML.

Jakie wytyczne i standardy uwzględnia WAVE?

WAVE uwzględnia w swoich testach wytyczne dokumentu Section 508 oraz WCAG na poziomach A i AA. W panelu kontrolnym na stronie szczegółów (Details) można wybrać jedną z czterech opcji raportu:

  • pełny (Full)
  • WCAG 2.0 AA
  • WCAG 2.0 A
  • Section 508

Twórcy walidatora zalecają, by z tego filtra korzystać ostrożnie. Łatwo bowiem przeoczyć ważne problemy z dostępnością.

WAVE pomaga użytkownikom lepiej ocenić rzeczy, które można sprawdzić za pomocą narzędzi automatycznych. Na przykład WAVE może stwierdzić, że obrazek nie ma tekstu alternatywnego. Ale nie może powiedzieć, czy tekst alternatywny dla obrazka jest odpowiedni, czy wystarczająco przekazuje jego treść. Takiej oceny może dokonać tylko człowiek.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji