Aby użytkownik mógł odzyskać nieumyślnie usunięte elementy, w Joomla zastosowano podobny mechanizm jaki dostępny jest w systemach operacyjnych - kosz.

Aby usunąć wybraną pozycję menu:

 1. Zaloguj się do zaplecza administracyjnego;
 2. Otwórz stronę Menu / Projektant / [nazwę menu, w którym chcesz dokonać zmian];
 3. Zaznacz pole wyboru obok tytułu pozycji, którą chcesz usunąć;
 4. Kliknij przycisk Wyrzuć.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Projektant pozycji menu: Pozycje z pokazanymi opcjami służącymi do usunięcia wybranej pozycji

Pamiętaj, że jeżeli pozycja, którą zamierzasz usunąć, zawiera pozycje podrzędne, to one także zostaną wyrzucone do kosza!

Usunięta pozycja nie będzie widoczna na liście, ale nadal można ją jeszcze odzyskać. Aby to zrobić:

 1. Na sttronie Projektant pozycji menu: Pozycje kliknij przycisk Narzędzia wyszukiwania;
 2. W polu - Wybierz stan - wybierz z listy pozycję Wyrzucono do Kosza.
 3. Zaznacz pole wyboru obok nazwy pozycji, która ma być przywrócona.
 4. Kliknij przycisk Opublikuj.

Zrzut ekranu przedstawiający poszczególne kroki prowadzące do odzyskania usuniętej pozycji menu

Możesz także kliknąć ikonkę znajdującą się w kolumnie stan:

Zrzut ekranu przedstawiający poszczególne kroki prowadzące do odzyskania usuniętej pozycji menu

Jeżeli chcesz ostatecznie usunąć pozycję menu znajdującą się w koszu, to:

 1. Na stronie Projektant pozycji menu: Pozycje kliknij przycisk Narzędzia wyszukiwania.
 2. W polu Wybierz stan wybierz z listy pozycję Wyrzucono do Kosza.
 3. Zaznacz pole wyboru obok nazwy pozycji, która ma być ostatecznie usunięta.
 4. Kliknij przycisk Usuń.

Zrzut ekranu przedstawiający poszczególne kroki prowadzące do ostatecznego usunięcia pozycji menu

Pamiętaj, że jest to operacja nieodwracalna. Nie da się już przywrócić tak usuniętej pozycji menu!

Jeżeli do pozycji, którą zamierzasz usunąć przypisane są pozycje podrzędne, to nie zostaną one automatycznie usunięte! Należy je także zaznaczyć do usunięcia.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji