W Joomla dostępne są dwie metody zmiany kolejności wyświetlania utworzonych pozycji w menu.

Zaloguj się do zaplecza administracyjnego, a następnie z menu wybierz menu w którym chcesz dokonać zmian (kliknij Menu / [nazwa menu]). Możesz także kliknąć odsyłacz Menu znajdujący się po prawej stronie pulpitu zaplecza, a następnie na liście menu kliknąć nazwę wybranego menu.

Zrzut ekranu przedstawiający menu Menu zaplecza administracyjnego Joomla!

Metoda Przeciągnij i Upuść

Na stronie Projektant pozycji menu: Pozycje wyświetlana jest lista utworzonych pozycji menu. Pierwsza kolumna reprezentowana przez ikonkę strzałek skierowanych w górę i w dół to kolumna o nazwie Kolejność. Po lewej stronie każdej pozycji menu znajduje się ikonka składająca się z pionowej kolumny trzech kropek.

Jeżeli kropki te są wyszarzone, musisz je najpierw uaktywnić. Aby to zrobić, wystarczy że klikniesz ikonkę strzałek w nagłówku kolumny Kolejność.

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd okna Projektant pozycji menu: Pozycje z zaznaczoną kolumną Kolejność

Kiedy kolumna Kolejność jest uaktywniona, wystarczy, że wskażesz kursorem myszy ikonkę z kolumną trzech kropek obok wybranej pozycji menu, klikniesz przycisk myszy i przesuniesz kursor w górę lub w dół, a następnie puścisz przycisk myszy w miejscu w którym chcesz, aby znajdowała się wybrana pozycja menu.

Zrzut ekranu przedstawiający sposób zmiany kolejności pozycji menu metodą przeciągnij i upuść

Metoda polegająca na edycji wybranej pozycji menu

Na stronie Projektant pozycji menu: Pozycje kliknij tytuł wybranej pozycji. Możesz także kliknąć pole wyboru obok wybranej pozycji, a następnie kliknąć przycisk Dostosuj.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Projektant pozycji menu: Pozycje z zaznaczoną pozycją do edycji

W polu Kolejność wybierz z listy pozycję przed którą chcesz ustawić edytowaną pozycję. Możesz także wybrać opcję Pierwsze, jeżeli chcesz, aby edytowana pozycja znalazła się na samym początku, lub Ostatnie, jeżeli chcesz, aby znalazła się na końcu listy.

Zrzut ekranu przedstawiający okno edytowanej pozycji menu z wskazanym polem Kolejkność