Joomla dostarcza elastycznego narzędzia do zarządzania uprawnieniami użytkowników. Opiera się ono na trzech elementach: poziomach dostępów, grupach i kontach użytkowników.

W standardowej instalacji Joomla stworzono kilka domyślnych poziomów dostępu i odpowiadających im grup użytkowników.

Domyślna konfiguracja poziomów dostępu i grup użytkowników na pewno spełni nasze potrzeby w okresie tworzenia serwisu i w początkowym okresie jego funkcjonowania. Dopóki nie nabędziesz doświadczenia w posługiwaniu się narzędziami do zarządzania uprawnień, nie zmieniaj żadnego z domyślnych ustawień. A i potem, dodając własne poziomy dostępu i grupy użytkowników warto zachować, ustawienia domyślne.

Domyślne ustawienia umożliwiają poprawną obsługę kilku rodzajów kont:

 • gościa: ma prawo przeglądać wszystkie strony w serwisie udostępnione niezalogowanym,
 • zarejestrowanego: ma prawo przeglądać wszystkie strony udostępnione w serwisie gościom i użytkownikom zalogowanym,
 • autora: ma takie same uprawnienia, jak zarejestrowany, a ponadto może przesyłać artykuły i zakładki,
 • redaktora: ma uprawnienia autora, a ponadto może poprawiać artykuły innych autorów,
 • wydawcy: ma uprawnienia redaktora, a ponadto może publikować i wycofywać z publikacji artykuły innych autorów,
 • operatora: ma uprawnienia redaktora, a ponadto może się logować do zaplecza administracyjnego i zarządzać elementami treści serwisu, dysponując znacznie szerszym zestawem możliwości, niż wydawca,
 • administratora: ma uprawnienia do zarządzania wszystkimi elementami serwisu, poza możliwością zmian w konfiguracji globalnej oraz dodawania, usuwania i konfigurowania kont superużytkowników.       

Aby przypisać użytkownika do wybranej grupy:

 1. Wybierz z menu zaplecza pozycję Użytkownicy.
 2. Na liście użytkowników kliknij nazwę użytkownika, któremu chcesz zmienić uprawnienia.
 3. W oknie edytora:
  • Zaznacz pole wyboru obok nazwy grupy, do której chcesz przypisać użytkownika, np. obok nazw Administratorzy,
  • Odznacz pole wyboru obok nazwy grupy, do której użytkownik był przypisany dotychczas, np. Autorzy.


  Przypisanie użytkownika do grupy użytkowników

Jeśli grupy użytkowników skonfigurowane sa hierarchicznie, nie ma potrzeby przypisywania użytkownika do różnych grup – wystarczy do jednej z najwyższymi uprawnieniami.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji