Administratorzy i superużytkownicy mogą zakładać konta użytkowników i dokonywać zmian w ich konfiguracji. Konfiguracji nowego konta i zmian w konfiguracji już istniejącego konta dokonujemy w tym samym edytorze konfiguracji.

Aby utworzyć nowe konto użytkownika:

 1. Z menu zaplecza wybierz pozycję Użytkownicy /Utwórz konto użytkownika albo pozycję Użytkownicy, a na stronie z listą użytkowników kliknij przycisk Utwórz
 2. Przejdziesz na stronę edytora konfiguracji konta użytkownika. Konfiguracja polega na wyborze ustawień znajdujących się na trzech kartach:

  Konfiguracja konta administratora. Trzy karty ustawień

  • Szczegóły konta
  • Przypisz do grup
  • Ustawienia podstawowe
    
 3. Na karcie Szczegóły konta wypełnij wszystkie pola. W polu Nazwa – wpisz imię i nazwisko współpracownika, w polu Użytkownik – wpisz login, jakiego współpracownik będzie używać do logowania. Jeśli podasz poprawny adres e-mail i masz skonfigurowana obsługę poczty, współpracownik otrzyma dane do logowania pocztą elektroniczną. Jeśli nie, musisz je zapamiętać – najlepiej zapisując na kartce i przekazać współpracownikowi inną drogą.
 4. Na karcie Przypisz do grup zaznacz jedną, podstawową grupę, do której chcesz przypisać użytkownika. Wybierz grupę z najwyższymi uprawnieniami, jakie chcesz użytkownikowi nadać, np. administrator albo operator (manager) czy wydawca (publisher).
 5. Na karcie Ustawienia podstawowe nie musisz nic zmieniać, o ile zezwolisz użytkownikom na samodzielne konfigurowanie swoich kont. Jeśli nie zezwalasz, ustaw koniecznie Edytor. Domyślnie masz do dyspozycji trzy opcje: edytor - CodeMirror,  edytor – Prosty oraz edytor TinyMCE. Zaznacz „edytor TinyMCE”.
 6. Zapisz ustawienia konta
 7. Przekaż informacje o danych do logowania współpracownikowi.

Uwaga: Aby ograniczyć do minimum ilość kłopotów związanych z tworzeniem kont przez administratora, umów się, że jako nazw kont i haseł użyjesz zawsze nazwisk pisanych małymi literami i zobowiąż współpracowników, aby przy pierwszym logowaniu zmienili swoje nazwy i hasła. Zmianę haseł możesz wymusić w konfiguracji komponentu Użytkownicy 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji