Listy są bardzo użytecznym elementem treści publikowanych na stronach internetowych. Służą do lepszego uporządkowania treści w tekstach lub tworzenia elementów nawigacji witryny.

Listy są doskonale rozpoznawane przez czytniki ekranu dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Dzięki czemu mogą one swobodnie poruszać się po stronie przechodząc pomiędzy poszczególnymi elementami listy lub kolejnymi listami.

Listy są znakomitym sposobem na poprawienie czytelności tekstu. Zawarte w nich informacje są także łatwiejsze do zapamiętania.

Kiedy stosować listy wypunktowane (nieuporządkowane)? 

Stosuj je wówczas, gdy kolejność poszczególnych elementów nie jest istotna. W tego typu liście, każdy element jest tak samo ważny. Stosuj je także wówczas, gdy w tekście jest dużo długich elementów, aby wymieniać je po dwukropku.

Tworzenie listy wypunktowanej w artykule

  1. Edytuj istniejący artykuł lub utwórz nowy
  2. W edytorze umieść kursor w miejscu, w którym chcesz utworzyć listę wypunktowaną
  3. W pasku narzędzi edytora kliknij przycisk Lista wypunktowana
  4. Wpisz tekst i naciśnij klawisz ENTER, aby dodać kolejną pozycję listy wypunktowanej
  5. Naciśnij dwukrotnie klawisz ENTER lub kliknij ponownie przycisk Lista wypunktowana na pasku narzędzi edytora, aby zakończyć wstawianie kolejnych pozycji listy

Zrzut ekranu przedstawiający domyślny edytor wraz ze wskazaniem przycisku Lista wypunktowana

Tworzenie wielopoziomowej listy wypunktowanej

  1. W edytorze umieść kursor na końcu tego elementu listy po którym chcesz utworzyć kolejny poziom listy wypunktowanej
  2. Naciśnij klawisz Enter, a następnie kliknij na pasku narzędzi edytora przycisk Zwiększ wcięcie
  3. Wpisz tekst i naciśnij klawisz ENTER, aby dodać kolejną pozycję listy wypunktowanej
  4. Naciśnij dwukrotnie klawisz ENTER lub kliknij przycisk Zmniejsz wcięcie na pasku narzędzi edytora, aby wrócić do wyższego poziomu listy wypunktowanej

Zrzut ekranu przedstawiający domyślny edytor wraz ze wskazaniem przycisku Zwiększ wcięcie