W CMS Joomla!, ikony Email i Drukuj są domyślnie wyświetlane w każdym artykule. Są sytuacje, kiedy nie chcesz, aby się one wyświetlały. Co w takie sytuacji należy zrobić?

Zrzut ekranu przedstawiający przykładową witrynę z wyświetlonym artykułem oraz zaznaczonymi ikonami Drukuj i Email

Zaloguj się do zaplecza Twojego serwisu i edytuj wybrany artykuł (menu Artykuły / Artykuły). Kliknij zakładkę Opcje artykułu i odszukaj następujące pozycje: Pokaż ikonę Drukuj oraz Pokaż ikonę Email. Jeżeli chcesz, aby ikona Drukuj nie była widoczna w edytowanym artykule w polu Pokaż ikonę Drukuj wybierz z listy pozycję Ukryj. Podobne czynności wykonaj, jeżeli chcesz ukryć w artykule funkcję wysyłania e-maili. Wówczas w polu Pokaż ikonę Email wybierz z listy pozycję Ukryj.

Zrzut ekranu przedstawiający pola Pokaż ikonę Drukuj i Pokaż ikonę Email

Po zapisaniu wprowadzonych zmian ikony Email oraz Drukuj nie będą już widoczne w artykule.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji