Aby zachęcić użytkowników do zarejestrowania się w Twoim serwisie, chcesz zaproponować im próbki tworzonych przez Ciebie treści. Ale jak to zrobić w Joomla?

Jednym z najczęściej stosowanych widoków artykułów, jest przegląd artykułów. Możesz go zastosować tworząc odpowiedniego typu pozycję menu.

Zrzut ekranu przedstawiający okno modalne z zaznaczonymi odnośnikami służącymi do tworzenia widoków przeglądu artykułów

Jeżeli w artykułach stosujesz podział na część wstępną (tzw. zajawkę), to w widoku przeglądu artykułów będą widoczne tylko wstępy do artykułów. Dopiero po kliknięciu odnośnika Czytaj więcej wyświetlany jest cały artykuł.

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd przykładowej witryny z widokiem przeglądu artykułów

Widok ten możesz wykorzystać, aby był on widoczny dla wszystkich odwiedzających witrynę, natomiast całość wybranego artykułu tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Co należy zrobić, aby to osiągnąć?

Zaloguj się do zaplecza Twojego serwisu a następnie edytuj wybrany artykuł (menu Artykuły / Artykuły). W polu Dostęp wybierz z listy pozycję Zarejestrowani a następnie kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Zrzut ekranu przedstawiający edytowany artykuł z zaznaczoną pozycją Zarejestrowani w polu Dostęp

Teraz w oknie Artykuły: Artykuły kliknij przycisk Opcje.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Artykuły: Artykuły z zaznaczonym przyciskiem Opcje

Na karcie Artykuły odszukaj pole Pokaż łącza wszystkim, a następnie kliknij przycisk Tak. 

Zrzut ekranu przedstawiający pozycję Pokaż łącza wszystkim z zaznaczonym przyciskiem Tak

Zapisz wprowadzone zmiany i sprawdź funkcjonowanie witryny. Teraz wszyscy użytkownicy widzą zajawki artykułów, ale zamiast odsyłacza Czytaj więcej widoczny jest odsyłacz Zaloguj się, aby zobaczyć. Dopiero po zalogowaniu użytkownik zobaczy całość artykułu.

Zrzut ekranu przedstawiający wygląd serwisu w widoku przegląd artykułów po modyfikacji jednego z artykułow

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji