Nie zawsze masz czas, aby opublikować artykuł na czas? W CMS Joomla! możesz napisać artykuł w dogodnym dla Ciebie czasie a następnie zaplanować jego publikację w odpowiednim terminie oraz czasie.

Opcje potrzebne do planowania publikacji treści znajdziesz podczas edycji artykułu w zakładce Opcje publikacji. 

Domyślnie artykuły publikowane są natychmiast po zapisaniu. W polu Rozpocznij publikację możesz zdefiniować inny termin publikacji. To bardzo wygodna opcja, która pozwala Tobie napisać wcześniej artykuł, który będzie automatycznie opublikowany w zdefiniowanym przez Ciebie terminie i czasie.

Czasami publikowane treści, takie jak na przykład życzenia świąteczne, czy informacje zależne od pory roku, mają tymczasowy charakter. Za pomocą pola Zakończ publikację możesz zdefiniować datę i czas zakończenia publikacji danego artykułu. Domyślnie pole to pozostaje nie wypełnione, co oznacza, że artykuł nie ma zdefiniowanego terminu zakończenia publikacji, czyli nigdy nie zostanie automatycznie wycofany z publikacji.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje publikacji artykułu

Na liście artykułów (okno Artykuły: Artykuły), te dla których zdefiniujesz przyszłe terminy publikacji będą oznaczone w kolumnie Stan, ikonką z żółtym trójkątem. Po wskazaniu kursorem myszy zostanie wyświetlona etykietka z informacją o dacie rozpoczęcia i zakończenia publikacji artykułu.

Zrzut ekranu przedstawiający okno menadżera artykułów z widocznym artykułem dla którego zdefiniowano datę rozpoczęcia i zakończenia publikacji

Autorzy, którzy logują się od strony frontowej serwisu także mają do dyspozycji opcje umożliwiające planowanie publikacji swoich artykułów. 

Zrzut ekranu przedstawiający opcje planowania publikacji artykułu widoczne po zalogowaniu się od strony frontowej serwisu

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji