Maciej Kowalski prowadzi zajęcia dla grupy uczestników w sali Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

W dniu 23 września w Kielcach rozpoczęliśmy cykl seminariów „Czas na Dostępność”. Podczas spotkania uczestnicy zastanawiali się, czy na pewno wszystko może stać się dostępne dla osób niepełnosprawnych?

Jednym z wyzwań wydawców witryn samorządowych jest udostępnienie dokumentów urzędowych - także dla tych, którzy korzystają z czytnika ekranowego. Dotychczasowa praktyka, w której gotowy dokument był skanowany do pliku pdf, zapewne w 100 % gwarantuje, że będzie on identyczny w wersji cyfrowej, jak i papierowej. Niestety, jest zupełnie nieczytelny dla czytników i dlatego nie spełnia kryteriów dostępności.

Jak to zrobić? Wystarczy pamiętać, że wersja cyfrowa jest jedynie kopią, a nie dokumentem oryginalnym. Dokument w wersji elektronicznej nie wymaga podpisu ani pieczątki, można tworzyć go wprost z dokumentu tekstowego. Ewentualnie umieścić dodatkowo wersję tekstową.

Uczestnicy seminarium w Kielcach zgodnie stwierdzili, że największym wyzwaniem jest zmiana sposobu myślenia. Mamy nadzieję, że przyszli Rzecznicy Dostępności będą pamiętać, by dokumenty pdf również były dostępne - dla wszystkich.