Dziewczynka przegląda strony internetowe w tablecie

W złożonej Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji ofercie planowany koszt realizacji zadania Kuźnia Dostępnych stron wynosił ponad 588 tysięcy złotych. Ponieważ kwota dotacji została przyznana w wymiarze innym niż wnioskowana, stanęliśmy wobec konieczności przystosowania skali projektu do otrzymanej dotacji.

Najtrudniejsza decyzja

Zmniejszenie potrzebnych środków o 50% postawiło cały projekt pod znakiem zapytania. Wedle pierwotnego kosztorysu przyznana dotacja starczyłaby zaledwie na sfinansowanie zakupu licencji na oprogramowanie do tworzenia dostępnych szablonów oraz stworzenie szablonów. Wprawdzie nasz włoski partner był skłonny do renegocjacji umowy, ale nie rozwiązywało to problemu. Musieliśmy znaleźć inne rozwiązanie.

I znaleźliśmy. Z pomocą przyszedł wydawca ram projektowych do tworzenia szablonów EF4 - firma Joomla-Monster.com. Na atrakcyjnych dla nas warunkach zobowiązała się dostosować do wymogów dostępności swój framework oraz wyposażyć go w udogodnienia: tryb nocny, tryby wysokiego kontrastu, przełącznik zmiany rozmiaru czcionek, przełącznik zmiany szerokości układu strony.

Wybór takiego rozwiazania pozwolił także istotnie obniżyć koszty przygotowania szablonów.

W efekcie mogliśmy zadeklarować wobec Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, że:

  • zrealizujemy wszystkie planowane w pierwotnej ofercie działania,
  • we wszystkich zależnych od nas przypadkach skala działań zostanie zmniejszona o około 25% w stosunku do planowanej pierwotnie,
  • planowane wskaźniki osiągnięcia celów zostaną zmniejszone odpowiednio do poziomu finansowania, czyli o 50%.

Krótko mówiąc, choć kwota dotacji została przyznana w wysokości 50% wnioskowanej, to skala działań została zmniejszona tylko o około 25%. A więc wydamy dostępnych 96 szablonów, a nie 144, przygotujemy startowych 8 pakietów instalacyjnych, a nie 12, seminaria rzeczników dostępności przeprowadzimy w 12, a nie w 16 województwach.

Działania projektu Kuźnia Dostępnych Stron

Dostępne szablony

Stworzenie 96 dostępnych szablonów dla Joomla! z udogodnieniami dla osób starszych i niepełnosprawnych

Szybki start

Zaprojektowanie 8 typów wzorcowych pakietów startowych serwisów www dla instytucji publicznych

Arkana dostępności

Opracowanie zbioru instrukcji i procedur tworzenia dostępnych serwisów internetowych opartych na CMS Joomla!

Klub Dostępnych Stron

Ustanowienie oznaki serwisów dbających o dostępność i ich popularyzacja w katalogu Klubu

Rzecznicy Dostępności

Przeszkolenie do roli rzeczników dostępności pracowników samorządowych z 12 województw

Kuźnia Dostępnych Stron

Prowadzenie serwisu internetowego projektu popularyzującego działania na rzecz poprawy dostępności witryn

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Spółdzielnia FADO Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji