Podczas spotkania w Katowicach mieliśmy przed sobą duże wyzwanie. 70-osobowe audytorium przedstawicieli wielu instytucji z całego województwa. Poruszyliśmy wszystkie ważne kwestie związane z wymogami dostępności, udało się też poprowadzić krótką dyskusję na koniec.

Jednym z aspektów, które mieliśmy okazję przedyskutować z uczestnikami w kuluarach, była kwestia wydatkowania dużych środków na strony internetowe instytucji publicznych. Naszym zdaniem te środki często można spożytkować lepiej, a witrynę oprzeć na darmowych rozwiązaniach. Zachęcaliśmy do korzystania z otwartego oprogramowania, budowanego przez dużą społeczność i testowanego w wielu zastosowaniach, a właśnie takim systemem jest Joomla!.